Premještaji zatvorenika

Tijekom izvršavanja kazne zatvora zatvorenika se može premjestiti u drugu kaznionicu ili drugi zatvor. 

O premještaju na izdržavanje kazne u drugu kaznionicu ili zatvor odlučuje Središnji ured Uprave za zatvorski sustav i probaciju na prijedlog upravitelja kaznionice ili zatvora u kojem zatvorenik izdržava kaznu. Međutim, ako je to nužno zbog organizacije izvršavanja kazne zatvora i sigurnosti, odluku o premještaju zatvorenika u drugu kaznionicu, odnosno zatvor, Središnji ured sustav može donijeti i bez prijedloga upravitelja.
 
Upravitelj može predložiti premještaj zatvorenika radi ostvarivanja programa izvršavanja ili kad je to nužno zbog organizacije izvršavanja kazne i sigurnosti.
 
Upravitelj obvezno razmatra mogućnost premještaja zatvorenika u blaže uvjete (poluotvorene ili otvorene) nakon izdržane pola izrečene kazne, a nakon toga svakih šest mjeseci.

Premještaj zatvorenika u blaže uvjete izvršavanja kazne moguć je ukoliko je procijenjeno da zatvorenik ne predstavlja ozbiljan rizik za zajednicu te ako je njegov dosadašnji tijek tretmana u zatvorenim uvjetima bio uredan i pozitivno usmjeren. Iako je i nadalje prisutna značajna razina nadzora i ograničenja slobode kretanja, poluotvoreni i otvoreni uvjeti izdržavanja kazne zatvora sličniji su životu na slobodi od zatvorenih te omogućuju i češći kontakt s vanjskim svijetom. Stoga boravak zatvorenika u poluotvorenim i otvorenim uvjetima olakšava povratak zatvorenika u društvenu zajednicu, nakon izdržane kazne.