Predstavljeno istraživanje o djeci čiji su roditelji zatvorenici

Društveni i pravni položaj djece čiji su roditelji na izdržavanju kazne zatvora tema je istraživanja „Djeca u sjeni: od marginalizacije do aktualizacije“ koje je predstavljeno u utorak, 27. listopada 2015. godine u Ministarstvu pravosuđa. 

O istraživanju su govorile Doroteja Ječmenica Pušenjak  i Ana Krakan studentice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje su za ovaj rad nagrađene Rektorovom nagradom za akademsku godinu 2014./2015. u području društvenih znanosti.

Opsežno istraživanje uključilo je provođenje ankete javnog mnijenja na 930 ispitanika, radionice s osnovnoškolskom djecom o pravima djece čiji su roditelji zatvorenici, razgovor sa stručnjacima različitih profila te provođenje intervjua i upitnika sa 64 roditelja-zatvorenika u Zatvoru u Zagrebu, Kaznionici i zatvoru u Požegi te u Kaznionici u Lepoglavi –naglasile su autorice istraživanja.

Prezentacija rada organizirana je u Ministarstvu pravosuđa u znak zahvalnosti što im je omogućeno istraživanje u zatvorskom sustavu. Uz službenike zatvorskog sustava predstavljanju rada prisustvovali su i službenici Sektora probacije i Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima.

Istraživanje obuhvaća osvrt na temeljna prava djeteta s posebnim naglaskom na ostvarivanje pojedinih prava djece čiji su roditelji na izdržavanju kazne zatvora kao što je pravo na obiteljski život i život uz roditelje. Stoga je posebna pažnja posvećena važnosti i načinima ostvarivanja kontakata djeteta s roditeljem na izdržavanju kazne zatvora, posebice kroz institut posjeta, ali i korištenje pogodnosti te mogućnost premještaja roditelja-zatvorenika. Praksa hrvatskog zatvorskog sustava u određenim aspektima uspoređena je s praksom u zatvorskom sustavu Njemačke, Italije Belgije, Francuske, Danske i SAD-e.

Istraživanjem je obuhvaćena analiza i evaluacija programa za poticanje roditeljskih kompetencija zatvorenika,  životna situacija djece rođene koje su rođena u kaznenom tijelu odnosno za vrijeme majčinog izdržavanja kazne zatvora te utjecaj medija i medijskog izvještavanja.

Autorice istraživanja Doroteja Ječmenica Pušenjak i Ana Krakan istakle su kako se tijekom cijelog istraživanja provlačila misao vodilja da osobe koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora ne prestaju biti roditelji, pa je potrebno poduzeti sve kako bi se omogućilo djetetu roditelja/zatvorenika ostvarivanje njegovog temeljnog prava, pravo na roditelja i roditeljsku skrb. 

Prezentacija

Pisane vijesti | Zatvorski sustav