Restrukturiranje, predstečajni ili stečajni postupak

Od 1. rujna 2015. godine na snazi je novi Stečajni zakon kojim su propisane pretpostavke za otvaranje i provedbu predstečajnoga i stečajnoga postupka te pravne posljedice njihova otvaranja i provedbe. 

Svrha novog Stečajnog zakona je propisati mogućnosti i odrediti prava i obveze dužnika (poduzetnika) koji se našao u financijskim poteškoćama, kao i odrediti prava i obveze dužnikovih vjerovnika.

Dva su osnovna smjera kojima može krenuti poduzetnik s financijskim poteškoćama.
  • Prvi smjer je pokušati nastaviti s poslovanjem, što će u pravilu biti nemoguće bez suradnje s vjerovnicima, odnosno, bit će moguće samo onim poduzetnicima s financijskim poteškoćama koji su u stanju uvjeriti svoje vjerovnike da će uz dogovorene ustupke ispuniti svoje obveze,
  • Drugi smjer je stečaj s likvidacijom, odnosno prestanak poslovanja i namirenje svih vjerovnika u mjeri u kojoj je to moguće.

Hoće li poduzetnik izabrati jedan ili drugi smjer ne ovisi samo o odluci poduzetnika nego i o drugim okolnostima od kojih je najvažniji trenutak kada je poduzetnik prepoznao (i priznao) da se nalazi u financijskim poteškoćama.

Prioritetni zadatak svakog poduzetnika je pravovremeno prihvatiti činjenicu da je u financijskim poteškoćama i bez odgode poduzeti mjere za njihovo otklanjanje.

Za poduzimanje mjera za otklanjanje financijskih poteškoća bitno je da ih poduzetnik poduzme na vrijeme i u dobroj vjeri, što on može učiniti bez pomoći ili uz pomoć suda.

Vlada Republike Hrvatske je na 263. sjednici održanoj 28. listopada 2015. donijela Smjernice za restrukturiranje duga poduzetnika izvansudskim sporazumom.

Cilj Smjernica je na ekonomičan i svrhovit način pružiti poduzetnicima i vjerovnicima informacije o načelima i pravilima koja se odnose na restrukturiranje duga izvansudskim sporazumom i time ih potaknuti na suradnju kako bi osigurali ostvarenje svojih interesa i povećali ukupnu vrijednost za vjerovnike, dužnike, radnike i gospodarstvo u cjelini.

S druge strane, ako poduzetnik s financijskim poteškoćama i njegovi vjerovnici nisu spremni ili ne postignu sporazum izvansudskim putem, rješenja treba potražiti sudskim putem u skladu s institutima propisanim novim Stečajnim zakonom.

Mogućnost restrukturiranja duga novim Stečajnim zakonom propisana je odredbama o predstečajnom postupku, dok je stečaj s likvidacijom propisan odredbama o stečajnom postupku.

Radi osnovnih informacija i kao pomoć u tim postupcima, Ministarstvo pravosuđa izradilo je Vodič kroz predstečajni postupak i Vodič kroz stečajni postupak.