Nabava roba kroz IPA 2012 projekte – konzultacije s gospodarskim subjektima

Dana  26. Listopada 2015. s početkom u 13:00 sati održati će se radionica na kojoj će Ministarstvo pravosuđa provesti javnu raspravu s gospodarskim subjektima vezano uz pripremu tehničkih specifikacija za postupak nadmetanja za nabavu roba kroz IPA 2012 projekt.

Cilj radionice su konzultacije s gospodarskim subjektima kako bi ubrzali postupak izrade analize tržišta i osigurali da ponuđeni modeli proizvoda zadovoljavaju karakteristike definirane u tehničkim specifikacijama.

Bilješka sa radionice

Najave | Projekti