Održan sastanak sa sindikatima

Ministar pravosuđa Orsat Miljenić i predstavnici zatvorskog sustava sastali su se s predstavnicima Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, Sindikata pravosudne policije Hrvatske i Sindikata policije Hrvatske, 23. ožujka 2015. godine. 

Na sastanku se raspravljalo o nabavi novih odora, sistematskom pregledu te općenito o načinima na koje bi se mogli poboljšati uvjeti rada zaposlenika zatvorskog sustava. U siječnju 2015. godine službenicima odjela osiguranja (pravosudna policija) isporučeno je 550 pari cipela, dok se 700 komada košulja planira isporučiti do kraja travnja 2015. godine. U tijeku je javna nabava odora, a radi se o 1200 komada jakni, 6300 komada košulja te 4800 komada hlača. Za navedeno je u Državnom proračunu osigurano 3.000.000,00 kuna.
 

Tijekom 2015. godine planira se uputiti 850 službenika odjela osiguranja (pravosudna policija) na sistematski pregled, a u naredne tri godine, na sistematski pregled uputit će se i ostale službenike osiguranja. Sustavno se radi na sigurnosti i poboljšanju zatvorskog sustava, što je i svrha sastanaka, napomenuo je ministar Orsat Miljenić te pozvao sindikate da se ponovno sastanu najkasnije do kraja lipnja i rasprave učinkovitost dosad poduzetih mjera.


Pisane vijesti | Zatvorski sustav