Obilježen Tjedan psihologije i u Ministarstvu pravosuđa

U Ministarstvu pravosuđa, stručnim predavanjima i radionicama obilježen je „8. Tjedan psihologije u Hrvatskoj“ u periodu od 16. do 22. veljače 2015. godine u sklopu brojnih aktivnosti psihologa diljem Republike Hrvatske s ciljem približavanja psihologije zajednici u kojoj djeluju. Psiholozi, službenici Ministarstva pravosuđa, održali su nekoliko stručnih predavanja i radionica:
 
  • Kako kvalitetnije procjenjivati ljude?
- u privatnom i poslovnom životu, svakodnevno procjenjujemo druge prema različitim kriterijima, čineći pogreške u zaključivanju kojih često nismo svjesni. Kroz predavanje je prezentiran način kako izbjeći pogreške u procjenjivanju i kako kvalitetnije donositi zaključke o drugima. Naglasak je posebno stavljen na smjernice za procjenu kandidata pri selekciji za različite oblike zapošljavanja u državnoj službi.
- predavač: Zoran Šimić, službenik Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa 
 
  • Obavještavanje žrtava o otpustu počinitelja kaznenih djela s izdržavanja kazne zatvora – suradnja s organizacijama civilnog društva i državnim ustanovama u pružanju podrške žrtvama
- predstavljen je sustav obavještavanja žrtava o otpustu počinitelja s izdržavanja kazne zatvora i rezultati istraživanja o potrebama žrtava za psihosocijalnom podrškom. Predavanju su prisustvovali predstavnici podružnica Centra za socijalnu skrb Zagreb i organizacija civilnog društva. Zaključeno je da se unaprjeđenjem međusobne suradnje može značajno doprinijeti pružanju pravovremene  i sveobuhvatne podrške žrtvama, od pravne, socijalne do psihološke  pomoći.
- predavačica: Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima 
 
  • Uloga psihologa u rehabilitaciji zatvorenika
 - kazna zatvora nisu samo rešetke i oduzimanje slobode, već i osposobljavanje zatvorenika za život na slobodi u skladu sa zakonom i društvenim pravilima. Psiholozi u svom radu sa zatvorenicima koriste rehabilitacijski pristup kroz koji nastoje promijeniti ponašanje, stavove, vrijednosti i motivaciju zatvorenika kako bi se smanjio rizik od ponovnog počinjenja kaznenog djela.
- predavačica: Smiljka Baranček, službenica Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa 
 
  • "Smanjenje stresa putem terapije kroz ples i pokret"
- polaznici radionica upoznati su s osnovama psihoterapijskog pristupa kroz pokret i ples, odnosno kako primjenom pokreta i plesa u kreativnom procesu postići emocionalnu, fizičku, kognitivnu i socijalnu integraciju. U nastavku su održane iskustvene radionice u kojima su polaznici osvijestili gdje u tijelu talože stres te su upoznati s tehnikama  redukcije stresa. Kroz kreativan, neverbalni pristup uz upotrebu glazbe, polaznici su stekli uvid u obrasce ponašanja koje koriste u postavljanju granica na osobnom i profesionalnom planu te važnost pokreta, glazbe i plesa u očuvanju i povećanju radosti življenja  i zdravlja.
- predavačica: psihologinja Jasna Špoljarić, Sekcija za penološku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva


Pisane vijesti | Zatvorski sustav