Suradnja Ministarstva pravosuđa sa sindikatima

Ministar pravosuđa Orsat Miljenić, na sastanku sa sindikatima održanom u četvrtak 27. studenoga 2014. godine, na kojemu se raspravljalo o socijalnom partnerstvu Ministarstva pravosuđa i sindikata te mogućnostima daljnjih dijaloga u svrhu poboljšanja trenutne situacije pozvao je sindikate na suradnju te tom prigodom izjavio „briga za zaposlenike na prvome je mjestu.“

Na sastanku su prisustvovali predstavnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, Nezavisnog hrvatskog sindikata te Sindikata pravosudne policije Hrvatske. Na dnevnom redu našle su se teme poput odlazaka u mirovinu, reduciranja prekovremenih radnih sati, zapošljavanja novoga kadra te o općenitom poboljšanju radnog položaja i statusa zaposlenika u zatvorskom sustavu.

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever izjavio je kako Sindikate s Ministarstvom pravosuđa vežu dobra suradnja i iskustva, napominjući pritom kako se Ministarstvo pravosuđa uistinu iskazalo kao dobar sugovornik jer se redovito savjetuje sa Sindikatima te ih uključuje u gotovo sve nove odluke i promjene.

Predsjednik sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Boris Pleša istaknuo je važnost međusobne suradnje te dobre i kvalitetne komunikacije obiju strana u svrhu rješavanja trenutnih problema i nedostataka postojećeg sustava.

Predsjednica Odbora pravosudne policije u SDLSN-u Jasna Stilinović istaknula je potrebu nabavke novih uniformi za pravosudnu policiju s čime su se složili i predstavnici Sindikata pravosudne policije Hrvatske, predsjednik Armin Tatarević, dopredsjednik Željko Žužinjak te sindikalni povjerenik Osiguranja pravosudnih tijela Jelenko Krešo.


Pisane vijesti | Konferencije i okrugli stolovi