Sponzorstva i donacije

Donacija i sponzorstvo su dva različita pojma. Naime, pojam donacije nije reguliran pozitivnim pravnim propisima kao takav. Najbliži, a regulirani pojam je pojam darovanja kojeg definira Zakon o obveznim odnosima Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11 u  članku 479: „Ugovor o darovanju nastaje kad se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati.“

Donacija može biti u novcu, stvarima ili uslugama. Za donatora (darovatelja) ona predstavlja trošak (izdatak) koji, u smislu Zakona o porezu na dobit (Narodne novine 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12) može biti i porezno priznati rashod ako je učinjena. Članak 7. stavak 7. Zakona o porezu na dobit regulira da trošak darovanja može biti porezno priznati rashod ako zadovolji uvjet da se radi o davanju u naravi ili novcu, da je učinjeno u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako je veće od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi financiranja posebnih programa i akcija. S druge strane, sponzoriranje se odnosi na davanje „novčanih ili drugih sredstava (dobara ili usluga) za održavanje određenih javnih priredbi (umjetničkih, kulturnih, zabavnih, sportskih) ili potporu nekim institucijama, udrugama, društvima (kazališta, sportski klubovi) ili potporu određenim akcijama i projektima (festivali, turniri, knjige) ili potporu poznatim osobama (sportašima, pjevačima). Za uzvrat sponzor ima pravo na promidžbu (reklamu) vlastite tvrtke ili proizvoda, kao primjerice: navođenje imena sponzora u oglasima, na reklamnim panoima na priredbama, na sportskim dresovima, u pisanim materijalima, u knjigama i zbornicima radova i sl.“[1]Sponzoru se takav trošak prema Zakonu o porezu na dobit priznaje u potpunosti (trošak promidžbe) i nema nikakve veze sa tretmanom troška donacije.

Na pitanja vezana uz davanje sponzorstava i donacija jedinice su se izjašnjavale na razne načine. Posebice u odnosu na pitanje o njihovoj visini. U tablici koja slijedi nalaze se odgovori na pitanja na koja su jedinice odgovarale pozitivno ili negativno.
 
  DA NE
Postoji li javno objavljena pisana procedura za davanja sponzorstava i donacija (npr. udrugama)? 22.78% 77.22%
Postoji li  javno objavljen popis korisnika i visina iznosa dodijeljenih potpora, bespovratnih sredstava i donacija iz proračuna? 31.08% 68.92%

Budući da su na pitanje o visini sponzorstava i donacije odgovorile neke jedinice, ovdje se iznose podaci za one koje daju sponzorstva i donacije i koji su ih i prikazali. Napominje se da su se jedinice služile raznim odgovorima u izbjegavanju odgovora na ovo pitanje, pa se za detalje vezane uz ovo pitanje upućuje na konkretan upitnik pojedine jedinice. Slijedi i pojedinačni prikaz odgovora onih jedinica koje su na transparentan način prikazale vrijednosti, prema abecednom redu:
 
GRAD  LUDBREG 1.603.275,00 kn
GRAD BAKAR 164.747,27 kn
GRAD BENKOVAC 1.562.370,00 kn
GRAD BIOGRAD NA MORU 3.925,119,90 kn
GRAD BJELOVAR 84.236,10 kn
GRAD BUJE 2.784.398,00 kn
GRAD BUZET 5.446.727,25 kn
GRAD CRES 1.422.135,70 kn
GRAD CRIKVENICA 3.721.371,88 kn
GRAD ČABAR 1.442.700,00 kn
GRAD ČAZMA 1.800.000,00 kn
GRAD DARUVAR 8.749.873,00 kn
GRAD DELNICE 7.549.732,79 kn
GRAD DONJA STUBICA 1.707.614,95 kn
GRAD DRNIŠ 100.000,00 kn
GRAD DUBROVNIK 1.000.000,00 kn
GRAD DUGA RESA 1.350.044,19 kn
GRAD DUGO SELO 7.958.579,00 kn
GRAD ĐURĐEVAC 1.824.796,62 kn
GRAD GAREŠNICA 62.482,16 kn
GRAD GLINA 1.565.952,39 kn
GRAD GOSPIĆ 4.063 438,00 kn
GRAD HVAR 3.807.456,13 kn
GRAD ILOK 2.064.239,00 kn
GRAD IVANEC 2.529.418,00 kn
GRAD IVANIĆ-GRAD 6.537.542,00 kn
GRAD JASTREBARSKO 5.143.866,22 kn
GRAD KARLOVAC 11.886.676,82 kn
GRAD KASTAV 59.233,36 kn
GRAD KLANJEC 615.798,00 kn
GRAD KNIN 2.553.396,68 kn
GRAD KOMIŽA 20.000,00 kn
GRAD KOPRIVNICA 10.239.963,36 kn
GRAD KORČULA 19.746.852,95 kn
GRAD KRALJEVICA 693.000,00 kn
GRAD KRAPINA 1.716.800,00 kn
GRAD KRIŽEVCI 233.682,00 kn
GRAD KRK 277.210,88 kn
GRAD LABIN 3.044.800,00 kn
GRAD MALI LOŠINJ 3.074.000,00 kn
GRAD METKOVIĆ 3.013.334,00 kn
GRAD MURSKO SREDIŠĆE 676.561,31 kn
GRAD NAŠICE 5.809.497,87 kn
GRAD NIN 984.670,52 kn
GRAD NOVA GRADIŠKA 3.756.220,00 kn
GRAD NOVALJA 33.000,00 kn
GRAD NOVI MAROF 533.771,88 kn
GRAD NOVI VINODOLSKI 1.790.630 ,26 kn
GRAD NOVSKA 4.275.171,08 kn
GRAD OBROVAC 1.384.000,00 kn
GRAD OGULIN 5.296.559,81 kn
GRAD OPATIJA 1.543.310,00 kn
GRAD ORAHOVICA 1.781.316,00 kn
GRAD OROSLAVJE 1.040.000,00 kn
GRAD OSIJEK 31.425.023,10 kn
GRAD OTOČAC 237.812,96 kn
GRAD OTOK 1.847.899,00 kn
GRAD PAG 109.955,65 kn
GRAD PAKRAC 2.926.624,88 kn
GRAD PAZIN 149.925,49 kn
GRAD POREČ 3.612.740,38 kn
GRAD PREGRADA 378.175,80 kn
GRAD PRELOG 1.691.061,50 kn
GRAD PULA 2.006.035,00 kn
GRAD RAB 3.105.632,67 kn
GRAD RIJEKA 28.906.064,55 kn
GRAD ROVINJ 1.051.362,21 kn
GRAD SENJ 459.274,85 kn
GRAD SINJ 233.000,00 kn
GRAD SISAK 23.647.830,18 kn
GRAD SKRADIN 680.634,89 kn
GRAD SLATINA 1.417.364,70 kn
GRAD SLAVONSKI BROD 3.202.246,00 kn
GRAD SLUNJ 1.954.971,75 kn
GRAD SOLIN 13.107.000,00 kn
GRAD SPLIT 1.855.300,34 kn
GRAD SVETA NEDELJA 4.266.758,00 kn
GRAD SVETI IVAN ZELINA 1.713.500,00 kn
GRAD ŠIBENIK 6.884.392,58 kn
GRAD TRILJ 37.800,00 kn
GRAD TROGIR 6.143.820,00 kn
GRAD UMAG 11.646.088,51 kn
GRAD VALPOVO 2.264.505,00 kn
GRAD VARAŽDIN 1.090.000,00 kn
GRAD VELIKA GORICA 13.310.400,00 kn
GRAD VINKOVCI 350.239,64 kn
GRAD VIROVITICA 3.449.812,68 kn
GRAD VIS 200.000,00 kn
GRAD VODNJAN 2.000,00 kn
GRAD VRBOVEC 3.333.170,11 kn
GRAD VRBOVSKO 1.921.826,00 kn
GRAD VRLIKA 60.000,00 kn
GRAD VUKOVAR 219.932,36 kn
GRAD ZABOK 3.130.856,35 kn
GRAD ZADAR 2.236.677,45 kn
GRAD ZAPREŠIĆ 6.419.824,14 kn
OĆINA VIDOVEC 30.000,00 kn
OPĆINA  SUHOPOLJE 338.000,00 kn
OPĆINA  VUKA 16.000,00 kn
OPĆINA ANTUNOVAC 646.350,00 kn
OPĆINA BARBAN 1.339.364,00 kn
OPĆINA BARILOVIĆ 284.770,00 kn
OPĆINA BAŠKA 1.193.045,07 kn
OPĆINA BAŠKA VODA 2.077.654,65 kn
OPĆINA BEBRINA 242.000,00 kn
OPĆINA BEDEKOVČINA 1.368.811,00 kn
OPĆINA BEDENICA 265.964,00 kn
OPĆINA BELICA 285.634,21 kn
OPĆINA BERETINEC 350.000,00 kn
OPĆINA BIBINJE 600.431,00 kn
OPĆINA BILICE 185.426,00 kn
OPĆINA BISTRA 1.054,044,12 kn
OPĆINA BLATO 796.168,00 kn
OPĆINA BOGDANOVCI 420.671,00 kn
OPĆINA BOROVO 705.373,20 kn
OPĆINA BOSILJEVO 32.000,00 kn
OPĆINA BOŠNJACI 537.169 ,00
OPĆINA BRCKOVLJANI 1.214.769,64 kn
OPĆINA BRDOVEC 966.182,33 kn
OPĆINA BRELA 890.342,06 kn
OPĆINA BRESTOVAC 50.194,00 kn
OPĆINA BREZNICA 265.000,00 kn
OPĆINA BREZNIČKI HUM 165.150,00 kn
OPĆINA BRODSKI STUPNIK 241.700,00 kn
OPĆINA BUDINŠČINA 221.300,00 kn
OPĆINA BUKOVLJE 97.433,00 kn
OPĆINA CERNA 699.991,00 kn
OPĆINA CERNIK 551.250,00 kn
OPĆINA CEROVLJE 73.188,00 kn
OPĆINA CESTICA 870.159,79 kn
OPĆINA CETINGRAD 205.000,00 kn
OPĆINA CISTA PROVO 100.000,00 kn
OPĆINA CIVLJANE 33.800,00 kn
OPĆINA CRNAC 520.409,62 kn
OPĆINA ČAČINCI 998.855,94 kn
OPĆINA ČAĐAVICA 318.897,00 kn
OPĆINA ČAVLE 3.726.750,00 kn
OPĆINA ČEMINAC 437.090,00 kn
OPĆINA ČEPIN 4.660.000,00 kn
OPĆINA DARDA 1.204,399,92 kn
OPĆINA DAVOR 140.000,00 kn
OPĆINA DEKANOVEC 80.722,43 kn
OPĆINA DEŽANOVAC 4.400,00 kn
OPĆINA DICMO 322.000,00 kn
OPĆINA DOBRINJ 1.777.760,32 kn
OPĆINA DOMAŠINEC 173.000,00 kn
OPĆINA DONJA DUBRAVA 267.145,00 kn
OPĆINA DONJA VOĆA 141.040,00 kn
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI 644.500,00 kn
OPĆINA DONJI KRALJEVEC 649.930,22 kn
OPĆINA DONJI KUKURUZARI 116.100,00 kn
OPĆINA DONJI VIDOVEC 121.143,25 kn
OPĆINA DRAGANIĆ 418.347,79 kn
OPĆINA DRAŽ 1.040.930,00 kn
OPĆINA DRENOVCI 382.590,15 kn
OPĆINA DRNJE 216.483,84 kn
OPĆINA DUBRAVA 290.000,00 kn
OPĆINA DUBRAVICA 92.000,00 kn
OPĆINA DUGI RAT 201.700,00 kn
OPĆINA DUGOPOLJE 12.611.000,00 kn
OPĆINA ĐULOVAC 210.690,00 kn
OPĆINA ĐURĐENOVAC 1.080.548,69 kn
OPĆINA ĐURMANEC 148.720,83 kn
OPĆINA ERDUT 2.904.487,00 kn
OPĆINA ERNESTINOVO 7.000,00 kn
OPĆINA FARKAŠEVAC 131.800,00 kn
OPĆINA FAŽANA 1.469.000,00 kn
OPĆINA FERDINANDOVAC 1.029.503,48 kn
OPĆINA FERIČANCI 677.811,13 kn
OPĆINA FUNTANA 28.763,79 kn
OPĆINA FUŽINE 40.021,78 kn
OPĆINA GARČIN 782.772,00 kn
OPĆINA GENERALSKI STOL 7.000,00 kn
OPĆINA GORIČAN 273.420,00 kn
OPĆINA GORJANI 82.014,22 kn
OPĆINA GORNJA RIJEKA 72.677,00 kn
OPĆINA GORNJA STUBICA 572.920,08 kn
OPĆINA GORNJA VRBA 470.903,00 kn
OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI 214.381,00 kn
OPĆINA GORNJI KNEGINEC 244.600,00 kn
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC 188.880,83 kn
OPĆINA GRAČAC 764.330,00 kn
OPĆINA GRADAC 784.677,00 kn
OPĆINA GRADINA 812.736,00 kn
OPĆINA GVOZD 1.186.559,13 kn
OPĆINA HERCEGOVAC 121.500,00 kn
OPĆINA HLEBINE 243.371,65 kn
OPĆINA HRAŠĆINA 107.500,00 kn
OPĆINA HRVACE 1.799.385,00 kn
OPĆINA HRVATSKA DUBICA 43.000,00 kn
OPĆINA HUM NA SUTLI 427.466,67 kn
OPĆINA IVANKOVO 770.244,00 kn
OPĆINA IVANSKA 8.500,00 kn
OPĆINA JAGODNJAK 423.000,00 kn
OPĆINA JAKOVLJA 315.672,00 kn
OPĆINA JAKŠIĆ 780.037,05 kn
OPĆINA JALŽABET 320.000,00 kn
OPĆINA JASENICE 346.978,00 kn
OPĆINA JASENOVAC 492.869,00 kn
OPĆINA JELENJE 1.424.000,00 kn
OPĆINA JESENJE 463.062,00 kn
OPĆINA JOSIPDOL 573.861,00 kn
OPĆINA KALI 121.915,57 kn
OPĆINA KALNIK 28.642,41 kn
OPĆINA KAMANJE 120.743,00 kn
OPĆINA KAPELA 280.000,00 kn
OPĆINA KAPTOL 555.089,90 kn
OPĆINA KARLOBAG 296.146,00 kn
OPĆINA KAROJBA 34.684,00 kn
OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI 275.194,44 kn
OPĆINA KIJEVO 198.890,00 kn
OPĆINA KISTANJE 581.546,00 kn
OPĆINA KLAKAR 70.000,00 kn
OPĆINA KLANA 693.421,61 kn
OPĆINA KLENOVNIK 455.409,00 kn
OPĆINA KLINČA SELA 1.136 928,58 kn
OPĆINA KLIS 2.121.758,00 kn
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 1.460.364,07 kn
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI 480.000,00 kn
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 1.479.806,00 kn
OPĆINA KOLAN 466.600,61 kn
OPĆINA KONAVLE 6.600.517,00 kn
OPĆINA KONJŠČINA 193.482,50 kn
OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI 288.913,00 kn
OPĆINA KOSTRENA 3.645.907,00 kn
OPĆINA KOŠKA 25.500,00 kn
OPĆINA KOTORIBA 358.894,20 kn
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI 304.997,00 kn
OPĆINA KRAŠIĆ 200.000,00 kn
OPĆINA KRAVARSKO 219.133,00 kn
OPĆINA KRIŽ 2.384.360,52 kn
OPĆINA KRŠAN 2.105.688,56 kn
OPĆINA KULA NORINSKA 524.700,00 kn
OPĆINA LASINJA 261.017,30 kn
OPĆINA LEĆEVICA 13.962,00 kn
OPĆINA LEGRAD 299.552,29 kn
OPĆINA LEKENIK 39.569,70 kn
OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ 60.000,00 kn
OPĆINA LIPOVLJANI 635.052,00 kn
OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE 61.793,00 kn
OPĆINA LIŽNJAN 1.047.684,00 kn
OPĆINA LOBOR 768.951,51 kn
OPĆINA LOKVE 33.000,00 kn
OPĆINA LOKVIČIĆI 11.000,00 kn
OPĆINA LOPAR 20.517,00 kn
OPĆINA LOVAS 93.691,62 kn
OPĆINA LOVINAC 437.290,76 kn
OPĆINA LOVRAN 1.448.648,00 kn
OPĆINA LOVREĆ 365.000,00 kn
OPĆINA LUMBARDA 371.318,17 kn
OPĆINA LUPOGLAV 189.198,00 kn
OPĆINA LJUBEŠĆICA 403.500,00 kn
OPĆINA MAČE 130.966,70 kn
OPĆINA MAGADENOVAC 30.000,00 kn
OPĆINA MAJUR 120.000,00 kn
OPĆINA MALA SUBOTICA 438.360,00 kn
OPĆINA MALI BUKOVEC 100.685,94 kn
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 1.917.607,00 kn
OPĆINA MARČANA 3.944.491,01 kn
OPĆINA MARIJA GORICA 521.251,43 kn
OPĆINA MARINA 243.359,00 kn
OPĆINA MARKUŠICA 50.000,00 kn
OPĆINA MARTINSKA VES 15.000,00 kn
OPĆINA MARUŠEVEC 8.879,11 kn
OPĆINA MATULJI 178.228,00 kn
OPĆINA MEDULIN 4.014.196,00 kn
OPĆINA MIHOVLJAN 177.499,51 kn
OPĆINA MIKLEUŠ 182.708,42 kn
OPĆINA MOLVE 1.728.986,00 kn
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA 643.230,41 kn
OPĆINA MOTOVUN 47.372,28 kn
OPĆINA MRKOPALJ 883.043,09 kn
OPĆINA MUĆ 608.000,00 kn
OPĆINA MURTER-KORNATI 634.538,00 kn
OPĆINA NEDELIŠĆE 5.110.082,00 kn
OPĆINA NEGOSLAVCI 230.025,00 kn
OPĆINA NETRETIĆ 1.072.615,26 kn
OPĆINA NIJEMCI 2.038.168,25 kn
OPĆINA NOVA KAPELA 568.179,00 kn
OPĆINA NOVA RAČA 368.995,49 kn
OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI 439.352,00 kn
OPĆINA NOVO VIRJE 310.953,40 kn
OPĆINA OKRUG 1.850.462,00 kn
OPĆINA OKUČANI 411.478,49 kn
OPĆINA OMIŠALJ 2.827.218,11 kn
OPĆINA OPRTALJ 200.000,00 kn
OPĆINA OREHOVICA 450.135,00 kn
OPĆINA ORLE 120.000,00 kn
OPĆINA PAKOŠTANE 853.000,00 kn
OPĆINA PETERANEC 512.823,11 kn
OPĆINA PETLOVAC 332.296,66 kn
OPĆINA PETRIJANEC 175.560,28 kn
OPĆINA PIĆAN 543.837,61 kn
OPĆINA PIROVAC 637.608,00 kn
OPĆINA PLAŠKI 7.300,00 kn
OPĆINA PODBABLJE 500.000,00 kn
OPĆINA PODCRKAVLJE 220.000,00 kn
OPĆINA PODGORA 734.057,86 kn
OPĆINA PODGORAČ 463.100,00 kn
OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA 4.341,13 kn
OPĆINA PODRAVSKE SESVETE 347.058,03 kn
OPĆINA PODSTRANA 2.724.905,72 kn
OPĆINA PODTUREN 255.136,67 kn
OPĆINA POJEZERJE 179.200,00 kn
OPĆINA POKUPSKO 529.344,63 kn
OPĆINA POLAČA 733.509,32 kn
OPĆINA POLIČNIK 1.144.032,79 kn
OPĆINA POPOVAC 605.432,00 kn
OPĆINA POSEDARJE 669.720,00 kn
OPĆINA POVLJANA 710.000,00 kn
OPĆINA PRESEKA 7.500,00 kn
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 93.760,00 kn
OPĆINA PRIVLAKA 602.942,00 kn
OPĆINA PRIVLAKA 979.199,17 kn
OPĆINA PROLOŽAC 70.000,00 kn
OPĆINA PUČIŠĆA 256.332,00 kn
OPĆINA PUNAT 44.019,01 kn
OPĆINA RADOBOJ 561.300,00 kn
OPĆINA RAKOVEC 49.000,00 kn
OPĆINA RAKOVICA 288.064,81 kn
OPĆINA RASINJA 4.100,01 kn
OPĆINA RAŠA 911.932,60 kn
OPĆINA RAVNA GORA 1.187.649,19 kn
OPĆINA RAŽANAC 99.076,00 kn
OPĆINA RIBNIK 15.000,00 kn
OPĆINA ROGOZNICA 549.800,00 kn
OPĆINA ROVIŠĆE 860.025,49 kn
OPĆINA RUGVICA 1.830.000,00 kn
OPĆINA RUNOVIĆI 13.000,00 kn
OPĆINA RUŽIĆ 261.000,00 kn
OPĆINA SABORSKO 34.983,12 kn
OPĆINA SALI 132.396,90 kn
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA 393,500,00 kn
OPĆINA SEGET 358.136,00 kn
OPĆINA SELCA 332.347,00 kn
OPĆINA SELNICA 38.840,73 kn
OPĆINA SEMELJCI 734.898,00 kn
OPĆINA SEVERIN 132.930,00 kn
OPĆINA SIKIREVCI 191.799,00 kn
OPĆINA SIRAČ 757.692,00 kn
OPĆINA SLIVNO 345.950,00 kn
OPĆINA SMOKVICA 86.376,69 kn
OPĆINA SOKOLOVAC 262.780,00 kn
OPĆINA SOPJE 150.000,00 kn
OPĆINA SRAČINEC 800.022,69 kn
OPĆINA STANKOVCI 180.167,00 kn
OPĆINA STARA GRADIŠKA 125.742,00 kn
OPĆINA STARI JANKOVCI 1.511.497,91 kn
OPĆINA STARI MIKANOVCI 376.304,00 kn
OPĆINA STON 840.000,00 kn
OPĆINA STRAHONINEC 164.624,00 kn
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE 481.651,51 kn
OPĆINA STUPNIK 1.531.462,78 kn
OPĆINA SUĆURAJ 20.500,00 kn
OPĆINA SUNJA 681.171,60 kn
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV 933.500,00 kn
OPĆINA SV. LOVREČ 254.800,00 kn
OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI 46.095,00 kn
OPĆINA SVETA MARIJA 372.100,00 kn
OPĆINA SVETA NEDELJA 1.673.000,00 kn
OPĆINA SVETI ĐURĐ 327.444,05 kn
OPĆINA SVETI ILIJA 288.013,58 kn
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO 598.065,61 kn
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 617.254,05 kn
OPĆINA ŠANDROVAC 120.000,00 kn
OPĆINA ŠENKOVEC 530.000,00 kn
OPĆINA ŠODOLOVCI 157.800,00 kn
OPĆINA ŠOLTA 2.289.054,00 kn
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA 331.582,94 kn
OPĆINA ŠTEFANJE 187.000,00 kn
OPĆINA ŠTITAR 142.119,55 kn
OPĆINA ŠTRIGOVA 546.199,00 kn
OPĆINA TAR-VABRIGA 42.111,49 kn
OPĆINA TKON 19.000,00 kn
OPĆINA TOMPOJEVCI 246.646,00 kn
OPĆINA TOPUSKO 181.408,19 kn
OPĆINA TORDINCI 1.496.003,69 kn
OPĆINA TOUNJ 58.000,00 kn
OPĆINA TRIBUNJ 348.000,00 kn
OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI 753.974,00 kn
OPĆINA TRPANJ 9.100,00 kn
OPĆINA TRPINJA 294.100,00 kn
OPĆINA TUČEPI 1.784.204,00 kn
OPĆINA TUHELJ 541.215,78 kn
OPĆINA UDBINA 140.211,92 kn
OPĆINA UNEŠIĆ 199.232,00 kn
OPĆINA VELIKA 1.252.220,77 kn
OPĆINA VELIKA KOPANICA 539.011,49 kn
OPĆINA VELIKA LUDINA 1.308.563,38 kn
OPĆINA VELIKA PISANICA 34.100,00 kn
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 188.393,97 kn
OPĆINA VELIKI BUKOVEC 127.423,23 kn
OPĆINA VELIKI GRĐEVAC 340.000,00 kn
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE 1.006.821,80 kn
OPĆINA VELIKO TROJSTVO 485.295,77 kn
OPĆINA VINICA 311.000,00 kn
OPĆINA VISOKO 131.800,00 kn
OPĆINA VIŠKOVCI 188.470,00 kn
OPĆINA VIŠKOVO 3.712.436,31 kn
OPĆINA VIŽINADA 714.603,39 kn
OPĆINA VLADISLAVCI 130.981,42 kn
OPĆINA VOĐINCI 598.156,92 kn
OPĆINA VOJNIĆ 350.740,00 kn
OPĆINA VRBJE 257.100,00 kn
OPĆINA VRHOVINE 48.781,50 kn
OPĆINA VRPOLJE 383.060,69 kn
OPĆINA VRSAR 76.438,06 kn
OPĆINA ZADVARJE 144.049,16 kn
OPĆINA ZAGORSKA SELA 78.831,92 kn
OPĆINA ZAGVOZD 237.981,14 kn
OPĆINA ZAŽABLJE 69.000,00 kn
OPĆINA ZDENCI 412.481,21 kn
OPĆINA ZEMUNIK DONJI 286.496,00 kn
OPĆINA ZLATAR BISTRICA 529.505,00 kn
OPĆINA ŽAKANJE 39.200,00 kn
OPĆINA ŽUMBERAK 18.000,00 kn
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA 529.957,00 kn
ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA 9.957.018,09 kn
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA 4.615.754,27 kn
ŽUPANIJA ISTARSKA 1.316.251,97 kn
ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 9.575.635,56 kn
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA 40.000,00 kn
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA 106.163,26 kn
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 16.795.920,27 kn
ŽUPANIJA POŽEŠKO - SLAVONSKA 3.354.150,05 kn
ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA 37.299.514,05 kn
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA 490.000,00 kn
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 28.699.960,00 kn
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA 3.691.384,00 kn
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA 533.000,00 kn
ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 14.767.387,00 kn
ŽUPANIJA ZADARSKA 9.886.401,39 kn
ŽUPANIJA ZAGREBAČKA 12.490.287,71 kn
UKUPNO 701.246.817,99 kn


ZAKLJUČCI I PREPORUKE
 
S obzirom da je utvrđeno da je ukupni iznos sponzorstava i donacija u 2011. godini, obveznih i dobrovoljnih, bio preko 700 milijuna kuna potrebno je odmah odrediti kriterije za dodjelu donacija i sponzorstava, utvrditi ozbiljne smjernice u odnosu na način dodjele te na najtransparentniji način pristupati daljnjoj dodjeli novčanih sredstava. Ujedno, predlaže se izvršiti dodatne kontrole u pogledu dodjele financijskih sredstava putem donacija i sponzorstava kako bi se spriječile eventualne zlouporabe.

[1] Izvor: Igor Milinović: Oporezivanje donacije i sponzorstva, Poslovni savjetnik, srpanj/kolovoz 2006, stranica 42-47