Opće informacije, plan nabave i registar ugovora

Profil naručitelja

 Zatvor u Puli-Pola
 Kranjčevićeva 6
 52100 Pula
 Matični broj naručitelja: 3227693
 OIB naručitelja: 17447075545


Obavijest sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi 

 

Plan nabave 

 

Registar ugovora 


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

Registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave