Na koji način se izdaju potvrde iz kaznene evidencije za potrebe provođenja javnih natječaja za zapošljavanje u dječjim vrtićima i drugim tijelima koja rade s djecom?

Ne postoji mogućnost da fizička osoba za sebe ishodi podatke iz kaznene evidencije u svrhu zaposlenja u Republici Hrvatskoj, već su za to ovlašteni isključivo sudovi, tijela javne vlasti, ustanove ili druge pravne osobe kada se radi o povjeravanju određenih poslova i zadataka osobi za koju se traže ti podaci ili u postupcima zaštite prava i interesa djece kao i u postupcima povjeravanja određenih poslova i zadataka u radu s djecom.