Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprječavanje korupcije

Mladen Bručić - Matic, ravnatelj

tel.: 01 3714-558
fax: 01 3714-559
e-mail:europska.unija@mpu.hr