Uprava za organizaciju pravosuđa

Sanda Kulić, ravnateljica

tel.: 01 3714-524
fax: 01 3714-589
e-mail: organizacija.pravosudja@mpu.hr


Informacije vezane uz predmete iz nadležnosti Uprave za organizaciju pravosuđa možete dobiti četvrtkom od 9,00 do 15,00 sati, osobnim dolaskom (koji je prethodno najavljen na broj telefona 01/3714-000) ili na broju telefona 01/3714-000