Pogodnosti

Pogodnosti su skup poticajnih mjera usmjerenih na smanjivanje negativnih učinaka zatvaranja i poticanje u ostvarivanju pojedinačnog programa izvršavana kazne zatvora.

Dijele se na:
  • pogodnosti ublažavanja uvjeta unutar kaznionice i zatvora i
  • pogodnosti češćih dodira s vanjskim svijetom
Pogodnosti nisu pravo zatvorenika, već mogućnosti koje se ostvaruju kad su zadovoljeni zakonski uvjeti i stručni kriteriji. Pogodnosti odobrava upravitelj zatvora ili kaznionice na prijedlog Stručnog tima.
Pogodnosti ublažavanja uvjeta unutar kaznionice, odnosno zatvora iznimno su važne zatvorenicima, pogotovo onima koji iz raznih razloga ne koriste izlaske već su usmjereni na pogodnosti koje im se mogu odobriti na korištenje u kaznionici ili zatvoru (npr. samostalna priprava hrane i pića, uređenje životnog prostora osobnim stvarima, češće primanje paketa i primanje paketa u većoj težini, nezaključavanje prostorija za smještaj i boravak zatvorenika, produljeni boravak u zajedničkim prostorijama, raspored u odjel s blažim uvjetima unutar kaznionice i zatvora korištenje godišnjeg odmora u blažim uvjetima i sl.).
Pogodnosti češćih dodira s vanjskim svijetom osobito su važne jer omogućuju održavanje kontakata s obitelji i zajednicom, ublažavaju učinke zatvaranja te predstavljaju pripremu zatvorenika za odlazak na slobodu. Neke od ovih pogodnosti su: češći i dulji posjeti,  telefoniranje bez nadzora, boravak s bračnim drugom u posebnoj prostoriji, izlazak s posjetiteljem, izlazak u mjesto prebivališta, boravišta ili drugo mjesto, izlazak radi izvršavanja posebnog programa u zajednici , korištenje godišnjeg odmora u mjestu prebivališta, boravišta ili drugom mjestu i dr.)
Razina i opseg pogodnosti utvrđuje se sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora, Pravilniku o pogodnostima zatvorenika te sukladno odredbama Kućnog reda pojedine kaznionice ili zatvora. Opseg pogodnosti za svakog pojedinog zatvorenika utvrđuje upravitelj na prijedlog Stručnog tima kaznionice ili zatvora.
Prilikom utvrđivanja pogodnosti primjenjuju se načela individualizacije i postupnosti, a opseg pogodnosti ne može biti veći od maksimalnog opsega pogodnosti predviđenog razinom na kojoj se realizira pojedinačni program izvršavanja kazne zatvora.
Tek kada su ispunjeni zakonski uvjeti (izdržan određeni dio kazne zatvora, provođenje pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora procijenjeno na određenoj razini, zatražena i pribavljena mišljenja i podaci državnih tijela ili organizacija) i kada je izvršena procjena rizičnosti, može se donositi odluka o odobravanju pogodnosti izlaska. Prilikom donošenja odluke o pogodnosti izlaska dodatno je potrebno utvrditi pod kojim sve uvjetima zatvorenik može koristiti izlazak i koje će obveze morati izvršiti tijekom njegovog korištenja.