strukovni učitelj – za održavanje, viši stručni savjetnik za tretman, viša medicinska sestra/tehničar (m/ž)

Datum:
28.02.2024.
Datum objave u NN:
28.02.2024.
Stručni uvjeti:
strukovni učitelj - za održavanje viši stručni savjetnik za tretman viša medicinska sestra/tehničar
 • srednja stručna sprema tehničke ili metalske struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • ispit za ložača centralnog grijanja
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije
 • socijalne pedagogije ili socijalnog rada, poznavanje rada na računalu, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij medicinsko-laboratorijske struke u trajanju od najmanje tri godine
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu
 • važeća licenca za samostalan rad za obavljanje poslova prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike
 • položen državni ispit
 
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu, Dračevac 2c, Split, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u državnu službu - ne otvarati«.
 
Testiranje:                   
                      
Datum objave poziva:             
Poziv na testiranje i razgovor (intervju):         
Obustava ili poništenje: 
Datum objave:  
Rješenje o prijmu: