Ministar Malenica s predstavnicima Odbora za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica susreo se u srijedu, 15. studenoga s predstavnicima Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Vijeća Europe.  

Na sastanku se razgovaralo o izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava odnosno o presudama u kojima je utvrđena povreda Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, a koje se odnose na područja za koje je Ministarstvo pravosuđa i uprave nadležno tijelo.

U vidu povreda prava na pravično suđenje razgovaralo se o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koje se u tijeku, a kojima će se dodatno urediti pitanja vezana uz zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Također, razgovaralo se i o aktivnostima Ministarstva pravosuđa i uprave u pogledu poboljšanja uvjeta smještaja osoba lišenih slobode kroz adaptaciju i dogradnju postojećih kapaciteta te izgradnju novih. Naglašena je važnost aktivnosti koje Probacijska služba provodi, a koje doprinose smanjenju problema prenapučenosti u zatvorima odnosno o primjeni alternativnih sankcija. Uz već implementiran elektronički nadzor za uvjetni otpust, u tijeku je izrada normativnog okvira o načinu izvršavanja istražnog zatvora u domu uz primjenu elektroničkog nadzora što će dodatno rasteretiti kapacitete zatvora.

Na sastanku je uz ministra sudjelovala i zastupnica Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, p.o. ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić te p.o. ravnateljica Uprave za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Danijela Gaube.
 

Stranica