Osobama koje imaju dugovanja prema državi ili radnicima onemogućeno višestruko osnivanje trgovačkih društava

Državni tajnik Juro Martinović predstavio je Hrvatskom saboru izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima te izmjene i dopune Zakona o sudskom registru.

Osnivači trgovačkih društava ne mogu biti osobe koje imaju dugovanja

Važna novina Zakona o trgovačkim društvima odnosi se na odredbu prema kojoj osnivači trgovačkih društava ne mogu biti osobe koje imaju dugovanje po osnovi poreza i doprinosa te za neto plaće radnicima. Time će se onemogućiti višestruko osnivanje trgovačkih društava osobama koje imaju dugovanja prema državi ili prema radnicima.

Državni tajnik Martinović objasnio je kako je riječ o zakonskoj izmjeni koja se direktno veže uz izmjene i dopune Zakona o sudskom registru.

„Izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru briše se odredba dužnosti dostave izjave o nepodmirenom dugovanju vezanima uz poreze, doprinose i neto plaće koju su osnivači i novi članovi društva do sada bili dužni priložiti uz prijavu za upis. Umjesto toga, spomenuta se izjava zamjenjuje potvrdom o stanju duga koja će se automatski razmjenjivati između Ministarstva financija - Porezne uprave i sudskog registra,“ naglasio je državni tajnik.

Uz to, propisuje se i pravo trgovačkih društva da od osobe koja namjerava postati članom tog trgovačkog društva zatraži potvrdu Porezne uprave o neimanju nepodmirenih dugovanja po osnovi javnih davanja.

Državni tajnik rekao je kako će Porezna uprava imati obvezu registarskom sudu dostavljati podatke o dugovanjima koje osnivač ili novi član društva ima, čime će se osigurati da oni koji ne plaćaju poreze, davanja i ne isplaćuju plaće ne osnivaju nove tvrtke što predstavlja značajan iskorak u odnosu na potpisivanje izjave o nepodmirenom dugovanju.

„Dodatno, ubrzava se postupak provjeravanja podataka o neisplatiteljima plaća budući da će nadležna porezna uprava sve podatke izravno dostavljati registarskom sudu, a mijenja se i članak 6. Zakona u kojem se jasno propisuje da će sud odbiti upis ako utvrdi da osoba ne može biti osnivač, član društva, član uprave ili izvršni direktor,“ istaknuo je državni tajnik Martinović.
 

Prekretnica u poboljšanju funkcioniranja unutarnjeg tržišta Europske unije

Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima jasnije će se i kvalitetnije urediti pravila o prekograničnim preoblikovanjima, spajanjima i podjelama koje predstavljaju prekretnicu u poboljšanju funkcioniranja unutarnjeg tržišta Europske unije i ostvarivanja slobode poslovnog nastavna kao jednog od temeljnih načela prava Unije.

„Zakonom će se kvalitetnije urediti ostvarivanje plaća sloboda poslovnog nastana uz jamstvo zaštite prava radnika, vjerovnika i manjinskih članova društva te će se urediti institut prekograničnih preoblikovanja i prekogranične podjele trgovačkih društava uz zadržavanje prava osobnosti tih društava upisom u sudski registar nakon prekograničnog postupka,“ rekao je državni tajnik.

Dodatno, implementira se primjena provedbene uredbe Komisije o utvrđivanju minimalnih zahtjeva vezanih uz utvrđivanje identiteta dioničara, prijenosa informacija i olakšavanja izvršavanja prava dioničara.

Društva će dionice koje nastaju spajanjem dijelova dionica biti dužna prodati, a novčani iznos od prodaje podijeliti dioničarima razmjerno dijelovima njihovog vlasništva u dionicama.

„Time se dodatno štiti položaj dioničara koji će za dijelove dionica ostvariti naknadu koja je jednaka tržišnoj vrijednosti dionica,“ zaključio je državni tajnik Martinović.


FOTO: Hina 

Stranica