Priopćenje za javnost

Priopćenje Ministarstva pravosuđa i uprave povodom izjave predstavnika Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika o vršenju pritiska na službenike i namještenike koji sudjeluju u štrajku

Nastavno na izjave predstavnika Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika o vršenju pritiska na službenike i namještenike koji sudjeluju u štrajku, Ministarstvo pravosuđa i uprave ističe da su takve tvrdnje neistinite i nekorektne. 
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave ni na koji način ne vrši pritisak na službenike i namještenike u pravosudnim tijelima niti na organizatore štrajka. 
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave, sukladno svojim ovlastima utvrđenima zakonima, od čelnika tijela zatražilo je podatak o broju službenika koji za vrijeme štrajka ne obavljaju redovne aktivnosti. Ministarstvo nije od čelnika tijela tražilo popis ili imena službenika koji sudjeluju u štrajku. 
 
Dodatno, budući da je organizacija rada sudova u nadležnosti sudbene vlasti odnosno predsjednika sudova, od predsjednika Vrhovnog suda zatražene su informacije o načinu organizacije obavljanja nužnih poslova čijim bi propuštanjem za građane i stranke nastupila nenadoknadiva šteta.
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave pitanju plaća svih službenika i namještenika pristupa sveobuhvatno i u dobroj vjeri kako se u sustavu do donošenja novog sustava plaća ne bi generirale nove nepravde.

Pisane vijesti