Uključite se u e-Savjetovanje o Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama

Ministarstvo pravosuđa i uprave otvorilo je u srijedu, 7. lipnja, e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama kojim se uvodi novi sustav plaća i vrednovanja rada u javnom sektoru.

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama predstavlja jedan od najvažnijih reformskih procesa u području javne uprave koji će osigurati kvalitetan i održiv sustav plaća i novi sustav vrednovanja rada prema modelu jednaka plaća za jednak rad.

Uvode se platni razredi

U trenutnom sustavu plaća u državnoj službi i javnim službama postoji gotovo oko 2.500 različitih radnih mjesta i oko 560 različitih dodataka na plaću. Ovom reformom i dalje će se vrednovati složenosti poslova kroz dodatke koji će sada biti usporedivi budući da će temeljni postulat sustava plaća biti platni razredi.

Ovim Zakonom uvodi se 16 platnih razreda u koje će se kategorizirati sustav koeficijenata u rasponu od 0,90 do 8,00. Time se postojeći najniži koeficijent u sustavu državne službe i javnim službama povećava s 0,631 na 0,90 odnosno plaće službenika s najnižim plaćama značajno će porasti.
Na taj način osigurat će se da poslovi iste ili slične složenosti poslova budu jednako i/ili slično vrednovani. Platni razredi, uz to, imat će važnu ulogu za vrednovanje rada.

Koeficijenti složenosti poslova, kao i do sada, utvrđivat će se kroz dvije uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova: za državnu službu i javne službe.

Uvodi se novi sustav vrednovanja rada i nagrađivanje najučinkovitijih službenika

Uvodi se kvalitetniji sustav ocjenjivanja zaposlenika, koji će uz nagrađivanje najistaknutijih zaposlenika obuhvaćati i sustav kažnjavanja loše ocijenjenih zaposlenika odnosno onih zaposlenika kod kojih je zabilježena neučinkovitost u radu. Ta će se neučinkovitost vrednovati na kvalitativan i kvantitativan način za svako pojedino radno mjesto. Službenici će moći napredovati temeljem postignute učinkovitosti u radu te na taj način ostvariti do 30% dodatka. 

Dodatno, u cilju kvalitetnijeg upravljanja sustava kvalitetom u državnoj upravi, uvodi se nagrađivanje službenika i namještenika za ostvarene radne rezultate. Najizvrsniji službenici, s najbolje ostvarenim rezultatima, moći će ostvariti godišnju nagradu do neoporezivog iznosa novčane nagrade za radne rezultate prema poreznim propisima.

Posebno tijelo koje će pratiti sustav plaća

Kako bi se novi sustav učinio održivim, osnovat će se Vijeće za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama koje će pratiti sustav plaća, promjene u pojedinim sektorima (poput nedostatka radne snage, odlijeva zaposlenika nedostatnih plaća u odnosu na usporedive službe) i predlagati rješenja za unaprjeđenje sustava. U Vijeću će biti predstavnici svih resora javnih i državnih službi, kao i socijalnih partnera. To osigurati da se promjene u sustavu plaća ne događaju stihijski, već sustavno, odnosno cilj je da se na takav način prevenira stvaranje novih anomalija u sustavu.

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama dio je reformskih procesa koji se provode kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti i predstavlja prekretnicu u upravljanju ljudskim potencijalima u javnom sektoru.

Povećanje plaća za 219 tisuća zaposlenih osnova za novi sustav plaća

Podsjećamo, do donošenja ovog Zakona, više od 219 tisuća zaposlenih u državnoj službi i javnim službama primat će dodatak u iznosu od 100, 80 ili 60 eura ovisno o koeficijentima složenosti poslova koje obavljaju. Ti dodaci trajno su rješenje, budući da će se novi sustav plaća odnosno novi koeficijenti graditi na plaćama koje će zaposlenima biti isplaćeni u srpnju ove godine.

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama bit će usvojen do kraja ove godine, a u suradnji sa sindikatima pristupit će se izradi uredbi koje će propisati nove koeficijente složenosti poslova u državnoj službi i javnim službama.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama dostupno je na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=24358
 

Pisane vijesti