Konačni prijedlog Zakona o mirnom rješavanju sporova: kvalitetan, dostupan i efikasan sustav mirnog rješavanja sporova

Danas je u Hrvatskom saboru u drugom čitanju bio konačni prijedlog Zakona mirnom rješavanju sporova čija je primarna svrha unaprjeđenje zakonodavnog okvira, olakšanje pristupa mirenju i ubrzanje postupaka

„Medijacija ima brojne prednosti za građane: dobrovoljna je, brža i jeftinija od sudskih postupaka, uz istu razinu pravne sigurnosti.  U slučaju da stranke žele prekinuti postupak medijacije, mogu to učiniti u bilo kojem trenutku i riješiti spor na sudu“, istaknuo je državni tajnik Juro Martinović u svom uvodnom izlaganju.

Primarni cilj novog Zakona je potaknuti sve sudionike na stalno razmatranje opcije mirnog rješavanja sporova koji ne samo da je brži i jeftiniji, nego i otvara mogućnost jačanja cjelokupnog pravosudnog sustava.

Novo zakonodavno uređenje doprinijet će koherentnijem i učinkovitijem sustavu mirnog rješavanja sporova te povezati trenutno nepovezane institucije pred kojima se provode postupci medijacije.

Uz izmjenu zakonodavnog okvira potrebno je i sustavno promovirati ovakav način rješavanja sporova kako bi građani u dovoljnoj mjeri razumjeli informacije o medijaciji i prepoznali ga kao prihvatljiviji način rješavanja sporova, to je jedna od najvažnijih zadaća Centra za mirno rješavanje sporova, čije je osnivanje predviđeno novim Zakonom.

Sjedište Centra bit će u Zagrebu, a djelovat će i u Osijeku, Rijeci i Splitu, gdje će biti osnovane podružnice.

Centar će biti javna ustanova koja će poticati mirenje, davati suglasnost institucijama za mirno rješavanje sporova, davati suglasnost na programe edukacije za pojedine vrste mirnog rješavanja sporova, provoditi samostalno ili u suradnji s ovlaštenim institucijama stručno osposobljavanje i usavršavanje medijatora, voditi Registar medijatora i Registar institucija za medijaciju koji će biti javno dostupni u elektroničkom obliku te objavljivati informacije o mirnom rješavanju sporova.

Kroz Aktivnosti Centra sustavno će se promovirati medijacija kao alternativni i za stranke povoljniji postupak od formalnog sudskog te će se potaknuti sudionici na stalno razmatranje opcije mirnog rješavanja sporova. Jačanjem svijesti o prednostima medijacije otvara se mogućnost jačanja cjelokupnog pravosudnog sustava.

Reforma i jačanje instituta mirenja kroz normativne izmjene predviđena je i u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kojima se osigurava provedba reformske mjere „Povećanje učinkovitosti pravosudnog sustava za veće povjerenje građana“ u dijelu koji se odnosi na reformu instituta mirenja.
 

Pisane vijesti