Taktika korištenja kratkog vatrenog oružja u zaštiti osoba

U subotu 29. travnja 2023. godine u  organizaciji Uprave za zatvorski sustav i probaciju i Kaznionice u Lepoglavi, na strelištu Kaznionice u Lepoglavi održana je obuka pod nazivom „Taktika korištenja kratkog vatrenog oružja u zaštiti osoba“.

Prema planu obuke, službenici pravosudne policije educirani su o taktikama kretanja uz osobe prilikom obavljanja poslova sprovođenja i odgovora na incidentne situacije. Obuku je provodio instruktor naoružanja i gađanja iz Zatvora u Zagrebu, uz asistenciju još dva instruktora zatvorskog sustava.

Obuka je pokazala visoku spremnost i motiviranost službenika pravosudne policije, koji će stečena znanja i iskustva prenositi dalje službenicima pravosudne policije u kaznim tijelima u kojima rade, kako bi što spremnije i sigurnije mogli obavljati službene zadaće prilikom obavljanja poslova osiguranja - sprovođenja.

Pisane vijesti | Zatvorski sustav i probacija