Prisega javnih bilježnika

U ponedjeljak, 20. ožujka u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave održana je svečanost polaganja prisege trideset novoimenovanih javnih bilježnika.

Prisegu su položili imenovani javni bilježnici:
 
 • Marin Belavić
 • Zorana Brčić
 • Marijana Buljan
 • Melita Čondrić
 • Davor Dukat
 • Karlo Frković
 • dr. sc. Pavao Gagro
 • Sunčica Gložinić
 • Medina Karahasanović
 • Marija Lovrić
 • Tihana Majić
 • Filip Marković
 • Iva Medić
 • Ivana Miloš
 • Stipe Mustapić
 • Marija Mutavdžić
 • Viktorija Nikolić
 • Marijan Paulišić
 • Matijana Paradžik
 • Anja Pejković Vujčić
 • Morana Petranić
 • Martina Plastić
 • Vanja Popov Kalac
 • Bojan Ruždjak
 • Branka Šarić
 • Ivan Tadić
 • Jelena Valdec Plantak
 • Marko Vuletin
 • Ivica Vuković
 • Josipa Zubčić

Imenovani javni bilježnici pred predsjednikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske Radovanom Dobronićem, u nazočnosti ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice i predsjednice Hrvatske javnobilježničke komore Zvijezdane Rauš-Klier položili su javnobilježničku prisegu, a nakon polaganja prisege ministar im je predao povelje o postavljenju.

Pisane vijesti