Javni natječaj - mlađi pravosudni policajac od 22. veljače 2023.

Datum:
22.02.2023.
Datum objave u NN:
22.02.2023.
Ustrojstvena jedinica:
 - kao tekstu natječaja
Naziv:

 
Stručni uvjeti:
 • završena srednja stručna sprema
 • posebna psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost
 • do 35 godina života
 • dostojnost za obavljanje službe
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
 
Link na dokument u NN:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam (8) dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za službenički sustav, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj“.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijavni obrazac 
Testiranje:                       
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
rezultati testiranja i intervjua:​            
Obustava:             djelomična obustava
 
Rješenje o prijmu:​ 
 • Zatvor u Puli-Pola: 1
 • Zatvor u Bjelovaru; 1
 • Zatvor u Splitu: 1 i 2
 • Zatvor u Šibeniku: 1 i 2
 • Zatvor u Zagrebu: 1, 2, 3, 45 i 6
 • Kaznionica u Lepoglavi: 1, 2, 3, 4
 • Kaznionica u Lipovici - Popovači 1, 2 i 3
 • Zatvor u Požegi: 1, 2, 3, 4, 5 i 6  
 • Zatvor u Varaždinu: 1, 2
 • Kaznionica u Glini: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
 • Kaznionica u Požegi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14
 

Rješenje o ništavnosti:​ 
 • Zatvor u Požegi: 1
 • Zatvor u Zagrebu: 1
 

Rješenje o prijmu:​ 
 • Zatvor u Požegi: 1