Izvođenje građevinskih radova energetske obnove zgrade Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Delnicama u okviru NPOO 2021. – 2026., IV. dio Projektna dokumentacija