Polica osiguranja stalnih sudskih tumača

  • stalni sudski tumač dužan je sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača na najnižu svotu osiguranja od 15.000,00 eura