Sastanak psihologa zatvorskog sustava i probacije

Održan zajednički sastanak psihologa zatvorskog sustava i probacije s ciljem planiranja i izrade prijedloga aktivnosti na unapređenju rada psihologa u zatvorskom i probacijskom sustavu  unapređenju sustava potpore službenicima i zatvorenicima, kažnjenicima i maloljetnicima.

U organizaciji Sekcije za penološku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva, 27. siječnja 2023. godine u prostoru Ministarstva pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49 u Zagrebu održan je sastanak psihologa koji rade u zatvorskom i probacijskom sustavu. U okviru sastanka psihologinja Iva Prskalo provela je radionicu „Put u budućnost, krojenje nove stvarnosti Sekcije za penološku psihologiju“. Kroz radionicu identificirana su prioritetna područja i teme penološke psihologije od značaja za razvoj i unapređenje tretmanskog rada sa zatvorenicima, kažnjenicima i maloljetnicima, kao i pružanja potpore u radu službenika. Kao izuzetno značajno područje rada psihologa ističe se i pružanje psihološke potpore službenicima zatvorskog sustava i probacije koje se sada provodi kroz aktivnost Odjela za psihološku potporu službenicima zatvorskog sustava i probacije. Uz ovu aktivnost istaknuta je i potreba unapređenja provedbe različitih aktivnosti usmjerenih na prevenciju i ublažavanje psihičkog stresa službenika, na unapređenju sustava psihologijske selekcije kandidata za rad u zatvorskom i probacijskom sustavu, supervizije, edukacije rukovoditelja iz područja organizacijske psihologije i psihologije upravljanja, prevenciju pojave ovisnosti i druge. 
Uz ugodnu atmosferu tijekom radionice osmišljen je veliki broj tema kojima se članovi Sekcije planiraju baviti u narednom razdoblju. Sastanku je prisustvovala i psihologinja dr.sc. Ines Sučić koja je izrazila spremnost znanstveno istraživačke suradnje Instituta za društvena istraživanja „Ivo Pilar“ sa zatvorskim i probacijskim sustavom u razvoju zajedničkih projekata. Znanja i vještine koje posjeduju psiholozi u zatvorskom i probacijskom sustavu mogu dati značajan doprinos razvoju zatvorskog i probacijskog sustava u smjeru stvaranja okruženja koje će doprinijeti povećanju zadovoljstva službenika, unapređenju psihosocijalne klime u kaznenim tijelima i probacijskim uredima, te povećanju učinkovitosti tretmanskog rada sa zatvorenicima, kažnjenicima i maloljetnicima.
Sudionici sastanka informirani su o planu rada Sekcije za penološku psihologiju u 2023. godini te pripremnim aktivnostima povodom 16. Tjedna psihologije u Hrvatskoj.

Pisane vijesti | Zatvorski sustav i probacija