medicinska sestra/tehničar (m/ž)

Datum:
27.01.2023.
Datum objave u NN:
27.01.2023.
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema medicinske struke
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • važeća licenca za samostalan rad
  • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu, Dračevac 2c, Split, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u državnu službu – ne otvarati«.
 
Testiranje:                        poziv na testiranje i razgovor    
                      
Datum objave poziva:               
Poziv na testiranje:              
Obustava ili poništenje:       
Datum objave:  
Rješenje o prijmu:             1 i 2