e - učenje - pripreme za polaganje državnog ispita

Kandidatima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita omogućeno je pohađanje programa e-učenja – pripreme za polaganje Ispita putem sustava za e-učenje.
Prijavu kandidata na program e-učenja vrši ispitni koordinator iz javnopravnog tijela u kojem je kandidat zaposlen.
Nakon prijave na program e-učenja od strane koordinatora javnopravnog tijela, kandidati mogu pristupiti sustavu i programu e-učenja.
Kandidati se prijavljuju u sustav za e-učenje na sljedećoj poveznici: https://edi-mpu.gov.hr/
 
U sustav za e-učenje pristupa se putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (u daljnjemu tekstu: NIAS). NIAS identificira i autentificira korisnike e-usluga javnog sektora. Kako bi se kandidati mogli prijaviti u sustav za e-učenje, potrebno je da koriste jedno od ponuđenih sredstava za dokazivanje svog identiteta u digitalnom svijetu: vjerodajnicu.
U sustav za e-učenje može se prijaviti korištenjem vjerodajnica niske, značajne i  visoke razine sigurnosti. Lista vjerodajnica koje prihvaća NIAS dostupna je na stranici e-Građani na poveznici: https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792