Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Sektorska analiza za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva iz javnih izvora u 2023. - javno savjetovanje

Primjedbe/prijedlozi i sugestije na Sektorsku analiza za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva iz javnih izvora u 2023. godini,  dostavljaju se na e-mail: info-udruge@mpu.hr do 25. listopada 2022. godine.

Prijedlozi/primjedbe i sugestije kao i odgovori na iste bit će objavljeni na mrežnoj stranici ovog Ministarstva.
 

Stranica | Zatvorski sustav i probacija