Na sjednici Vlade usvojen prijedlog izmjena Kaznenog zakona kojim se jača kaznenopravna zaštita žrtava nasilja

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske ministar pravosuđa i uprave dr.sc. Ivan Malenica predstavio je nacrte prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima.

Prijedlozi izmjena Kaznenog zakona obuhvaćaju transpoziciju Direktive Europskog parlamenta i Vijeća u borbi protiv krivotvorenja u vezi s bezgotovinskim sredstvima plaćanja.
 
Također, redefiniraju se procesne pretpostavke za progon kaznenog djela spolnog uznemiravanja po službenoj dužnosti, propisuje se novo kazneno djelo zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja tzv. „osvetničke pornografije“ i tzv. „deep fake pornografija“, proširuje se kaznenopravna zaštita zajamčena djeci i drugim kategorijama ranjivih osoba uz preciziranje inkriminiranja nečinjenja kao načina počinjenja tog kaznenog djela.
 
Prijedlog izmjena revidira i sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, udaljenja iz zajedničkog kućanstva te zabrana obavljanja određene dužnosti i djelatnosti zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora te proširuje katalog djela za koje kazneni progon ne zastarijeva.
 
Nacrtom prijedloga izmjena i dopuna Zakona o obveznim odnosima usklađuje se Zakon s Direktivom 2019/771 o određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe kojim se određuje dogovornost prodavatelja za materijalne nedostatke stvari i jamstva za ispravnost prodane stvari, redefinira se pojam materijalnog nedostatka stvari, uvode se posebna pravila o  obvezama prodavatelja kod kupoprodaje stvari s digitalnim elementima u potrošačkim ugovorima, produljuje se rok u kojem je na prodavatelju teret dokaza da stvar u vrijeme prijelaza rizika na kupca nije imala nedostatak na jednu godinu.
 
Isto tako, propisuje se hijerarhija prava kupca u slučaju materijalnog nedostatka stvari, pravo prodavatelja da odbije uklanjanje nedostataka ako su popravak i zamjena nemogući, pravo kupca na uskratu plaćanja nepodmirenog dijela cijene dok prodavatelj ne ispuni svoje obveze za materijalne nedostatke stvari, pravo prodavatelja u odnosu na kojeg je kupac ostvario prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke stvari u odnosu prema prethodnom prodavatelju, a izmjenjuju se i odredbe za ispravnost prodane stvari.
 
Ove izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima trebale bi stupiti na snagu s prvim danom 2022. godine i primjenjivati se na ugovore o prodaji sklopljene nakon tog datuma.
 
Snimka 62. sjednice Vlade Republike Hrvatske dostupna je na poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=7sYXJrjzk3E

Foto: HINA

Pisane vijesti