Dijete žrtva

Djeca žrtve imaju neka dodatna prava, koja ovdje ukratko opisujemo

 1. Pravo djeteta žrtve na besplatnu pomoć odvjetnika

Dijete koje je žrtva kaznenog djela ima pravo na besplatnu pomoć opunomoćenika. Opunomoćenika postavlja sud, a troškovi njegovih usluga naplaćuju se iz sredstava državnog proračuna. Opunomoćenik je odvjetnik, dakle pravnik koji dobro poznaje pravila kaznenog postupka i prava djece u kaznenom postupku. Opunomoćenik će djetetu žrtvi pomoći da razumije kazneni postupak, da razumije svoja prava koja ima u postupku te da na najbolji način koristi ta prava u svojem interesu. Opunomoćenik će zastupati dijete na sudu u kaznenom postupku te će djetetu pomoći da ostvari pravo na naknadu štete.
 

 2. Pravo djeteta žrtve na tajnost osobnih podataka

Dijete žrtva kaznenog djela ima pravo na tajnost osobnih podataka, što znači da svi sudionici kaznenog postupka, policijski službenici, državni odvjetnici, suci, svjedoci vještaci i drugi koji su eventualno sudjelovali u kaznenom postupku, ne smiju nikome davati osobne podatke djeteta koji bi mogli otkriti djetetov identitet niti druge osobne podatke.
 

 3. Pravo djeteta žrtve na isključenje javnosti

Dijete koje je žrtva kaznenog djela ima pravo na isključenje javnosti pa je tako sud na raspravi dužan isključiti javnost s cijele rasprave ili njezinog dijela, radi zaštite djeteta, dakle svake osobe mlađe od osamnaest godina