Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj
UP.04.1.2.02.0001
Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Opći cilj projekta je osiguranje učinkovitijeg, modernijeg i profesionalnijeg pravosuđa. Projekt je usmjeren na unaprjeđenje sustava mjerenja, praćenja i evaluacije rada u pravosuđu, optimizaciju organizacije rada i poslovnih procesa, jačanje kompetencija i kapaciteta čelnika pravosudnih tijela i službenika u pravosudnim tijelima te unaprjeđenje razine i obuhvatnosti korištenja IT alata.
Ciljanu skupinu čine suci, državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika, službenici i namještenici u pravosudnim i kaznenim tijelima Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Ukupna vrijednost projekta: 91.075.250,00 HRK
Bespovratna sredstva: 91.075.250,00 HRK
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 30. srpnja 2018.
Razdoblje provedbe projekta: 30.7.2018. – 30.1.2022.
 
Kontakt-osoba za više informacija: Marija Jurman, marija.jurman@mpu.hr
 
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Ministarstva pravosuđa i uprave