Kutak za službenike

Dana 7. prosinca 2022. godine stupio je na snagu Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 141/22).

Zakonom su propisane mogućnosti prijma korisnika mirovine u državnu službu na određeno vrijeme i zadržavanja u službi državnog službenika kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža. 

Radi uklanjanja dvojbi oko njihove primjene, uputa o primjeni Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 141/22) nalazi se na poveznici:
Uputa o primjeni 
 
Odgovore, pojašnjenja i primjere obračuna na zaprimljene upite u vezi obračuna i isplate „privremenog dodatka“ sukladno Odluci Vlade RH o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama („Narodne novine“, broj 65/2023) nalaze se na poveznici