Daljnje unapređenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP III)UP.04.1.1.32.0001
 
Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave
  
ZUP IT sustav, razvijen kroz projekte „Potpora provedbi Zakona o općem upravnom postupku“ i „Razvoj i implementacija IT sustava za nadzor Zakona o općem upravnom postupku“, je jedinstveni aplikativni sustav za praćenje i nadzor upravnog postupanja s funkcionalnostima za prikupljanje i analizu podataka o upravnim postupcima čime se ostvaruju osnovni preduvjeti za standardizaciju, efikasnije upravno postupanje i podizanje kvalitete javnih usluga u Republici Hrvatskoj.
 
Opći cilj projekta je unaprijediti praćenje upravnog postupanja i odlučivanja u javnoj upravi nadogradnjom postojećeg ZUP IT sustava, povećanjem broja korisnika te unapređenjem znanja i vještina državnih i javnih službenika za rad u sustavu, a radi daljnje optimizacije upravnog postupanja u interesu građana. Provedbom projektnih aktivnosti razvit će se i funkcionalnost koja će fizičkim i pravnim osobama, strankama u upravnim postupcima, omogućiti praćenje statusa njihovih predmeta dostavom informacija o određenim stadijima upravnog postupka u korisničke pretince građana povezivanjem ZUP IT sustava sa sustavom e-Građani.

Ukupna vrijednost projekta: 4.181.219,22 HRK (554.943,16 EUR)
Bespovratna sredstva: 4.181.219,22 HRK (554.943,16 EUR)
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 10. prosinca 2020.
Razdoblje provedbe projekta: 1.11.2020. - 30.4.2023.
 
Kontakt-osoba za više informacija: Mirjana Kobešćak, ZUP@mpudt.hr

www.strukturnifondovi.hr 
www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost  Ministarstva pravosuđa i uprave