Obveze i odgovornosti državnih službenika

Državni službenici odgovaraju za povredu službene dužnosti ako povjerene poslove ne obavljaju savjesno, stručno i u predviđenim rokovima, ako se ne pridržavaju Ustava, zakona i drugih propisa ili pravila o ponašanju za vrijeme službe ili u vezi sa službom.

Povrede službene dužnosti mogu biti lake i teške:
  • o lakim povredama službene dužnosti odlučuje čelnik tijela, ako posebnim zakonom za službenike pojedinih državnih tijela nije drukčije određeno.
  • o teškim povredama službene dužnosti u prvom stupnju odlučuje službenički sud, a u drugom stupnju viši službenički sud, ako posebnim zakonom za službenike pojedinih državnih tijela nije drukčije određeno.
Odlukom o ustrojavanju službeničkog suda NN 123/2019 i Višeg službeničkog suda ustrojen je Službenički sud (sa sjedištem u  Zagrebu) za odlučivanje o teškim povredama službene dužnosti u prvom stupnju kao i lakim povredama službene dužnosti te udaljenju iz službe državnih službenika i namještenika u drugom stupnju, a Viši službenički sud (sa sjedištem u Zagrebu) za odlučivanje u drugom stupnju o teškim povredama službene dužnosti državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije obavlja uredske i druge poslove za Službenički sud i Viši službenički sud