Isprave iz državnih matica

O činjenicama upisanim u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde kao isprave trajne vrijednosti.

Izvaci iz državnih matica sadrže podatke koji su upisani u državne matice do vremena izdavanja izvatka.

Potvrde koje se izdaju na temelju državnih matica sadrže pojedine podatke upisane u državne matice ili pojedine činjenice o osobnom stanju građana koje proizlaze iz tih podataka.

Isprave iz državnih matica izdaju matični uredi na zahtjev osoba koje imaju pravni interes.

Pravni interes imaju:
  • osobe na koju se podaci upisani u maticu odnose,
  • članovi uže obitelji,
  • posvojitelj,
  • skrbnik,
  • druge osobe koje imaju pravni interes, koji je prije izdavanja isprave potrebno utvrditi.

Prilikom izdavanja isprava iz državnih matica ne plaća se upravna pristojba.
 

Izdavanje elektroničkih izvoda iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili knjige državljana

U sustavu e-Građani dostupne su elektroničke usluge putem kojih možete zatražiti elektroničke izvode iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili knjige državljana.

Tijela javne vlasti dužna su prilikom poslovanja s građanima prihvatiti elektroničke zapise iz državnih matica i Knjige državljana koji su izdani putem sustava e-Građani.

Provjeru vjerodostojnosti dokumenata moguće je izvršiti na internet adresi 
 https://matice.gov.hr/EDokumentiProvjera/  ili putem poveznice u aplikaciji Matice i Knjiga državljana, upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja koji se nalaze na svakom pojedinom elektroničkom zapisu, a sustav će prikazati izvornik elektroničkog zapisa.