Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke ili, drugim riječima, ako su podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, ne smatraju se otvorenim podacima jer njihova objava nije dopuštena.
   
 • DJELOMIČNO OTVORENI PODACI Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije:
  • Registar birača
  • Registar nesolventnosti 
 
 • NISU JAVNO DOSTUPNI PODACI - podaci Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije dostupni samo određenom krugu ovlaštenika: 
  • Kaznena evidencija
  • Očevidnik osoba lišenih prava na roditeljsku skrb
  • Prekršajna evidencija
  • Registar neplaćenih kazni
  • Registar počinitelja seksualnih delikata na štetu djece
  • Zatvorski i probacijski informacijski sustav

Otvoreni podaci Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije dostupni su i u sklopu Portala otvorenih podataka
 

Uvjeti korištenja informacija za ponovnu uporabu

Informacije za ponovnu uporabu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije dostupne su korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz Otvorenu dozvolu