Obavještavanje žrtve o samostalnom izlasku zatvorenika ili kažnjenika

Služba za podršku žrtvama i svjedocima provodi poslove obavještavanja žrtve ili njezine obitelji o otpustu zatvorenika s izvršavanja kazne zatvora temeljem Zakona o izvršavanju kazne zatvora čl. 8. st. 3. (NN 14/21) i Pravilnika o obavještavanju žrtve o samostalnom izlasku zatvorenika ili kažnjenika (NN 81/23). 
 
Temeljem čl. 43. st. 1. t. 10. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 - pročišćeni tekst, 91/12 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22) žrtva kaznenog djela, kao i članovi obitelji preminule žrtve imaju pravo da na svoj zahtjev bez nepotrebne odgode budu obaviješteni o ukidanju pritvora ili istražnog zatvora, bijegu okrivljenika i otpuštanju osuđenika s izdržavanja kazne zatvora te mjerama koje su poduzete radi njihove zaštite. O ukidanju pritvora ili istražnog zatvora i bijegu okrivljenika žrtva će biti obaviještena putem suda i policije, ako je tako zahtijevala u tijeku kaznenog postupka. 

Pravilnikom o obavještavanju žrtve o samostalnom izlasku zatvorenika ili kažnjenika (NN 81/23) propisan je način obavještavanja žrtve kaznenog djela ili prekršaja, odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula, o samostalnom izlasku ili bijegu osobe koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora zbog počinjenog kaznenog djela ili prekršaja na štetu žrtve i osigurava se da žrtve i obitelji žrtava budu pravovremeno obaviještene o samostalnom izlasku zatvorenika iz zatvora, bilo da je riječ o redovnom otpustu, uvjetnom otpustu, prekidu izvršavanja kazne ili drugom izlasku iz zatvora.
O otpuštanju osuđenika s izdržavanja kazne zatvora žrtva informacije može dobiti od Ministarstva pravosuđa i uprave, Službe za podršku žrtvama i svjedocima, temeljem zahtjeva.
 

Zahtjev žrtve da bude obaviještena o tijeku izvršavanja kazne zatvora 

Ukoliko želite biti obaviješteni o samostalnom izlasku zatvorenika ili kažnjenika, potrebno je popuniti Upitnik - Zahtjev žrtve da bude obaviještena o tijeku izvršavanja kazne zatvora, vlastoručno ga potpisati i poslati: 
 
  • poštom na adresu: 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
Uprava za kazneno pravo
Služba za podršku žrtvama i svjedocima
Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb
 
 
ili 
 

Dodatno pojašnjenje određenih pojmova radi potrebe popunjavanja upitnika možete pronaći ovdje

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama i podrškom ili pojašnjenjima vezano za upućivanje vašeg zahtjeva slobodno se obratite Službi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona: 01/3714-755 ili na e-mail: obavjestavanje.zrtava@mpudt.hr