Uprava za službenički sustav

Višnja Tafra, ravnateljica

tel.: 01 3714-544
e-mail: sluzbenicki.sustav@mpu.hr