Odbor za državnu službu

Djelokrug rada

Odbor za državnu službu ustrojen je s danom 1. siječnja 2006. godine kao posebno i neovisno tijelo nadležno za odlučivanje o žalbama državnih službenika u području službeničkih odnosa i kandidata u postupku prijma u državnu službu.
 

Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

 

Odbor radi u sastavu

 • Stanka Vučica, dipl.iur., članica ovlaštena za obavljanje poslova predsjednice Odbora za državnu službu
 • Ivana Najman, dipl.iur., članica
 • Ana Maslać, dipl. iur, članica
 • Jelena Pilipović, dipl. iur., članica
 • Maja Pleskalt, dipl.iur., članica
 • Goran Orešković, dipl.iur., član
 • Nadja Rabar, dipl. iur., članica
 • Zdenko Blaženčić, dipl. iur., član
 • Branka Cvitanović, dipl. iur., članica
 

Sjedište i kontakt

 • Adresa: Odbor za državnu službu, Palmotićeva 5, 10000 Zagreb
 • Tel.:   2357- 615
 • Fax:   2357-625
 • E-mail: ods@mpu.hr
 • OIB: 58831547726
 • Informacije o stanju predmeta daju se ponedjeljkom, srijedom i petkom u razdoblju od 09,00 do 12,00 sati. 
 • Pisarnica za prijam i otpremu pošiljaka nalazi se na navedenoj adresi
 • Odbor ne može davati savjete vezane uz konkretne predmete ni službena mišljenja.