Matica rođenih

U maticu rođenih upisuju se sve činjenice rođenja osoba koje su se dogodile u Republici Hrvatskoj i rođenja hrvatskih državljana u inozemstvu.


Rođenja u inozemstvu

Upisuju se na temelju izvatka iz matice rođenih inozemnog tijela izdanog u državi rođenja hrvatskog državljanina. Upis se obavlja u matičnom uredu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj osobe na koju se upis odnosi.


Prijava rođenja

Rođenje djeteta u zdravstvenoj ustanovi prijavljuje zdravstvena ustanova. Za dijete rođeno izvan zdravstvene ustanove prijavu rođenja može podnijeti otac djeteta, osoba u čijem je stanu dijete rođeno, majka kada bude za to sposobna, babica ili liječnik koji je sudjelovao u porodu ili osoba koja je saznala za rođenje djeteta.
Rođenje djeteta prijavljuje se u roku od 15 dana od dana rođenja djeteta.


Ovlasti za određivanje osobnog imena djetetu

Osobno ime (ime i prezime) djetetu određuju:
 
  • sporazumno roditelji,
  • centar za socijalnu skrb ako se roditelji nisu sporazumjeli,
  • jedan roditelj ako drugi roditelj nije živ, proglašen je umrlim, prebivalište mu nije poznato, lišen je roditeljske skrbi, potpuno je lišen poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti određeno da ne može poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja,
  • skrbnik djeteta (uz prethodnu suglasnost centra za socijalnu skrb) ako roditelji nisu živi, proglašeni su umrlima, prebivalište im nije poznato, lišeni su roditeljske skrbi, potpuno su lišeni poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti određeno da ne mogu poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja,
  • centar za socijalnu skrb ako su roditelji nepoznati,
  •  posvojitelji posvojenom djetetu.

Rok za prijavljivanje osobnog imena djetetu je 30 dana od dana rođenja djeteta.

 

Način određivanja osobnog imena

Prilikom određivanja imena djetetu roditelji mogu izabrati ime koje žele. Bitno je da željeno ime predstavljaju riječi koje po svom poimanju označavaju ime.
Određivanje prezimena djeteta uvjetovano je prvenstveno zajedničkim prezimenom roditelja. U slučaju različitih prezimena roditelja, roditelji mogu odrediti da dijete nosi prezime jednog od njih ili prezime oba roditelja.