Isprave iz državnih matica

O činjenicama upisanim u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde kao isprave trajne vrijednosti.

Izvaci iz državnih matica sadrže podatke koji su upisani u državne matice do vremena izdavanja izvatka. Potvrde koje se izdaju na temelju državnih matica sadrže pojedine podatke upisane u državne matice ili pojedine činjenice o osobnom stanju građana koje proizlaze iz tih podataka.

Isprave iz državnih matica izdaju matični uredi na zahtjev osoba koje imaju pravni interes. Pravni interes imaju:
  • osoba na koju se podaci upisani u maticu odnose,
  • članovi uže obitelji,
  • posvojitelj,
  • skrbnik,
  • druge osobe koje imaju pravni interes, koji je prije izdavanja isprave potrebno utvrditi.

Prilikom izdavanja isprava iz državnih matica plaća se upravna pristojba u iznosu od 20 kuna.

U sustavu e-Građani dostupne su elektroničke usluge putem kojih možete:
  • zatražiti elektroničke izvode iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili knjige državljana

Tijela javne vlasti dužna su prilikom poslovanja s građanima prihvatiti elektroničke zapise iz državnih matica i Knjige državljana koji su izdani putem sustava e-Građani, te mogu provjeriti njihovu vjerodostojnost.

Provjeru vjerodostojnosti dokumenata moguće je izvršiti na internet adresi https://matice.gov.hr/EDokumentiProvjera/  ili putem poveznice u aplikaciji Matice i Knjiga državljana, upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja koji se nalaze na svakom pojedinom elektroničkom zapisu, a sustav će prikazati izvornik elektroničkog zapisa.