Objava biračima za predstojeće izbore za Predsjednika Republike Hrvatske

Zahtjevi za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta mogu se podnijeti do srijede, 17. prosinca 2014. godine.
Vlada Republike Hrvatske je dana 20. studenoga 2014. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske. Za dan održavanja izbora određena je nedjelja 28. prosinca 2014. godine.
 
Na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske, biračima je omogućeno glasovanje izvan mjesta prebivališta.
 
1) BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ, a žele glasovati izvan mjesta svog prebivališta:
 
  1. ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj, zatražit će privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta;
 
Birači se mogu privremeno upisati u registar birača u gradu ili općini gdje će se zateći na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta može se podnijeti nadležnom uredu, neovisno o mjestu upisa u registar birača.
 
  1. ako žele glasovati u inozemstvu, zatražit će prethodnu registraciju;
 
Birači se radi prethodne registracije trebaju obratiti sa zahtjevom nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj.
 
  1. ako nisu sigurni gdje će boraviti na dan održavanja izboramogu od nadležnog ureda u kojem su upisani u registar birača, zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta, temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.
 
2) BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ, a žele glasovati, u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, moraju se aktivno registrirati.
 
Zahtjev za aktivnu registraciju birači podnose:
 
  •  najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u  inozemstvu odnosno
  •  nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj ako će na dan održavanja izbora boraviti u Republici Hrvatskoj.

S obzirom na mogućnost ponavljanja izbora (drugi krug glasovanja), birači mogu kod podnošenja zahtjeva, odlučiti odnosi li se zahtjev i za drugi krug glasovanja. Zahtjevi se mogu predati neposredno u pisanom obliku, poslati poštom ili na e-mail adresu ureda.

Napominjemo, birači koji imaju vjerodajnice i pristup aplikaciji e-Građani, zahtjev za privremeni upis mogu podnijeti putem iste.  
   

Zahtjevi za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, mogu se podnijeti zaključno do srijede 17. prosinca 2014. godine.  Nadležni uredi u Republici Hrvatskoj će na dan 17. prosinca 2014. godine zaprimati zahtjeve do 16,00 sati.
 
Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 13. prosinca 2014. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati. Detaljnije obavijesti bit će objavljene na internetskim stranicama nadležnih ureda. Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi zaključno do srijede 17. prosinca 2014. godine.


Uvid u registar birača
 

Putem  internetske stranice Ministarstva uprave  omogućen je uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena te su dostupni podaci o nadležnim uredima i službenicima ovlaštenim za vođenje registra birača. Također, do 17. prosinca 2014. godine, građanima će u nadležnim uredima biti dostupan uvid u podatke upisane u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača.


Podsjećamo birače koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj da je uvjet za ostvarivanje prava glasovanja važeća osobna iskaznica. Naime, samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača odnosno nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.
 
Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice). Potvrde izdaju nadležni uredi u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača odnosno diplomatsko-konzularna predstavništva u inozemstvu, za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
 

Stranica