Projekt IPA 2008 - Izobrazba za buduće trenere o ZUP-u

U sklopu IPA 2008 projekta „Potpora provedbi Zakona o općem upravnom postupku (ZUP)“, čiji je korisnik Ministarstvo uprave Republike Hrvatske, započela je provedba izobrazbe budućih predavača (Training of Trainers) za teme vezane uz  ZUP. Projekt se financira sredstvima Europske unije i ima tri komponente, a spomenuta izobrazba provodi se u sklopu druge komponente projekta, koja za cilj ima osmisliti i provesti sustav izobrazbe službenika javne uprave o ZUP-u.

U sklopu IPA 2008 projekta „Potpora provedbi Zakona o općem upravnom postupku (ZUP)“, čiji je korisnik Ministarstvo uprave Republike Hrvatske, započela je provedba izobrazbe budućih predavača (Training of Trainers) za teme vezane uz  ZUP. Projekt se financira sredstvima Europske unije i ima tri komponente, a spomenuta izobrazba provodi se u sklopu druge komponente projekta, koja za cilj ima osmisliti i provesti sustav izobrazbe službenika javne uprave o ZUP-u.

Izobrazba budućih predavača će se odvijati  tijekom studenoga i prosinca 2012. godine, a predviđeni broj polaznika je 60 do 70 službenika javne uprave koji će po završetku izobrazbe postati certificirani predavači ZUP-a.

Ovi budući predavači dolaze iz tijela središnje državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) uprave i samouprave te drugih jano pravnih tijela a u svom svakodnevnom poslu redovito se susreću sa ZUP-om. Izobrazba se održava u prostorijama Ministarstva uprave u Zagrebu, a polaznici dolaze iz različitih dijelova Hrvatske. Cilj edukacije je da službenici steknu dodatna teorijska i praktična znanja o novom ZUP-u i usvoje prezentacijske i govorničke vještine, kako bi u budućnosti mogli prenijeti svoje iskustvo i znanje ostalim službenicima javne uprave.

Nakon provedene izobrazbe za buduće predavače, projekt predviđa da novi predavači provedu 30-tak seminara diljem Republike Hrvatske za predstavnike javnopravnih tijela koji primjenjuju ZUP u svom svakodnevnom poslu.

Stranica