Nadzor provedbe nacionalnih strateških dokumenata

  • Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanje korupcije Hrvatskog sabora

  • Savjet za sprječavanje korupcije Vlade RH


Efikasnost antikorupcijskih strateških i provedbenih dokumenata te rada navedenih represivnih i preventivnih tijela nužno implicira fokusiranje strateškog planiranja na jačanje i  uspostavu adekvatnog mehanizma nadzora provedbe i procjene uspješnosti učinaka planiranih aktivnosti. Stoga, imajući u vidu važnost dosljedne provedbe Strategije i pratećih Akcijskih planova, Republika Hrvatska osobitu pozornost posvećuje nadzoru provedbe mjera suzbijanja korupcije te odgovornosti za njihovu provedbu, kao četvrtom elementu antikorupcijskog mehanizma. 

Postojeći sustav nadzora provedbe Strategije suzbijanja korupcije i pratećih Akcijskih planova, artikulira se kroz rad dva tijela. Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije obavlja parlamentarnu kontrolu provedbe antikorupcijske politike. Uz predsjednika koji je iz redova najveće oporbene stranke i potpredsjednika koji je iz vladajuće Vijeće ima još 9 članova, još 3 iz redova saborskih zastupnika i po jednog predstavnika udruga civilnog društva, sindikata, udruga poslodavaca, akademske zajednice, stručnjaka i medija. Nacionalno vijeće održava redovne sjednice o provedbi antikorupcijskih mjera kao i tematske sjednice o pojedinim pitanjima iz prioritetnih područja antikorupcijske politike. Također, Vijeće sustavno prati podatke o pojavama korupcije koje na njegov zahtjev dostavljaju tijela zadužena za provedbu nacionalnih strateških dokumenata suzbijanja korupcije koje donosi Hrvatski sabor.

Osim toga, Vlada RH je na svojoj sjednici 2. srpnja 2015. godine donijela Odluku o osnivanju Savjeta za suzbijanje korupcije (NN, br. 74/2015), novog radnog tijela Vlade Republike Hrvatske čiji se predviđeni zadaci odnose prvenstveno na procjenu učinaka provedbe antikorupcijskih aktivnosti iz akcijskih planova uz Strategiju suzbijanja korupcije, kao i razvijanje metodologija za unaprjeđenja u njihovoj izradi i provedbi, na operativnoj razini. 

S obzirom na potrebu preciznije formulacije uloge Savjeta te proširenja sastava njegovih članova predstavnicima tijela javne vlasti koja kao nositelji provedbe aktivnosti akcijskih planova trebaju imati riječ u donošenju odluka, na sjednici održanoj 31. ožujka 2017. godine Vlada RH je donijela Odluku o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije (NN, br. 31/17), kojom je dodatno ojačan mehanizam nadzora provedbe te procjene uspješnosti učinaka antikorupcijskih mjera kako bi se osigurala efikasnost ukupnih nacionalnih antikorupcijskih napora. Savjet je radno tijelo Vlade RH sastavljeno od predstavnika tijela državne uprave, predstavnika pravosudnih tijela, neovisnih državnih tijela iz područja prevencije korupcije, udruženja jedinica lokalne i područne samouprave te udruga civilnog društva. Ima 30 članova te nadzire provedbu antikorupcijskih aktivnosti, procjenjuje njihove učinke i predlaže razvijanje metodologija za unaprjeđenja u njihovoj izradi i provedbi.

Sektor za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije je stručna i administrativna podrška Savjetu za sprječavanje korupcije na čelu kojeg je državni tajnik MP-a, a koji je profiliran u ključno tijelo u procesu formiranja i provedbe dokumenata i javnih politika vezanih uz borbu protiv korupcije na razini izvršne vlasti.