Tijela u području određivanja strateške politike - Strateški smjer

  • Hrvatski sabor

  • Vlada Republike Hrvatske

  • Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

  • Savjet za sprječavanje korupcije

Što se tiče institucionalnog okvira u području prevencije korupcije, glavnu koordinativnu ulogu ima Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije koje ujedno djeluje kao dio mehanizma strateškog usmjeravanja nacionalne antikorupcijske politike koji čine Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.

Osim toga, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, kroz rad svoje unutarnje ustrojstvene jedinice zadužene za obavljanje poslova u ovom području - Sektora za suzbijanje korupcije, predstavlja središnje tijelo za prevenciju korupcije koje i koordinira izradom, provedbom i nadzorom provedbe nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata vezanih uz sprječavanje korupcije u Republici Hrvatskoj.

U toj svojoj ulozi Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije artikulira strateško antikorupcijsko usmjerenje zakonodavne i izvršne vlasti te surađuje s brojnim tijelima javne vlasti na državnoj, područnoj i lokalnoj razini, udrugama civilnog društva, privatnim sektorom, akademskom zajednicom, medijima i građanima.

Također, uključeno je i u organizaciju promotivnih aktivnosti i edukacija te surađuje s relevantnim međunarodnim organizacijama u području sprječavanja korupcije.