Razlika između Uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak i Uvjerenja/potvrde iz kaznene evidencije?

„Uvjerenje o nekažnjavanju“ - kolokvijalno se taj naziv koristi i za uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i za potvrdu/uvjerenje iz kaznene evidencije.
 
  • Uvjerenjem da se ne vodi kazneni postupak koje izdaju Općinski sudovi, a kojim se dokazuje da se protiv osobe koja je podnijela zahtjev za izdavanjem uvjerenja ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno da u Republici Hrvatskoj nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, ne postoji potvrđena optužnica, nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga odnosno da nije donesena nepravomoćna presuda.
 
  •  Potvrdu/uvjerenje iz kaznene evidencije izdaje Ministarstvo pravosuđa, kojom se dokazuje da niste pravomoćno osuđivani za kaznena djela.