PRIOPĆENJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

o troškovima Tužbe Republike Hrvatske protiv Republike Srbije  zbog povrede odredbi Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu

Republika Hrvatska je 02. srpnja 1999. godine podnijela Međunarodnom sudu pravde zahtjev za pokretanje tužbe zbog povrede odredbi Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije.

Od 1999. godine Tužba je prošla kroz brojne faze postupka. Osim dostave pismenih podnesaka, održane su i dvije usmene rasprave u Haagu: o nadležnosti Suda 2008. godine te rasprava o biti spora 2014. godine. Nakon 15 godina trajanja postupka, preostaje samo objava presude Međunarodnog suda.

U navedenom razdoblju, od 1999. do 2014. godine, nastajali su troškovi vezani uz angažman odvjetnika, intelektualne usluge te druge materijalne troškove.

Od pokretanja postupka 1999.  do 2004. godine ovaj predmet bio je u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske, a od 2004. godine poslove  je preuzelo Ministarstvo pravosuđa. U tom smislu, Ministarstvo pravosuđa je izradilo pregled troškova Tužbe na način da je prikupilo podatke o ukupnim troškovima  u razdoblju u kojem je Ministarstvo pravosuđa nadležno za Tužbu (2004. -2014. godina), a čemu su pridodani troškovi iz razdoblja prije 2004. godine prema prikupljenoj dostupnoj dokumentaciji iz arhive.

Troškovi 15-godišnjeg vođenja Tužbe Republike Hrvatske protiv Republike Srbije  zbog povrede odredbi Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu iznose 28.111.598,59 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa, u cjelokupnom navedenom razdoblju najveći dio sredstava utrošen je na angažman stranih odvjetnika za zastupanje pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu.

Na odvjetničke troškove odvjetnika David B. Rivkina te odvjetničkog društva Matrix iz Londona (prof. Philippe Sands, prof. James Crawford i dr.)  potrošeno je 23.767.846,33 kuna.

Na troškove intelektualnih usluga (koje uključuju, između ostalih, troškove prijevoda, članova tima, zastupnika, suzastupnika,  eksperata, stručnih analiza, prikupljanja podataka i obrade podataka) utrošeno je  2.629.245,73 kuna.

Na materijalne troškove (koji uključuju troškove smještaja tima i svjedoka, dnevnica, avio-karata, tiskanja podnesaka i slično) utrošeno je 1.714.506,53 kuna.Pisane vijesti | Međunarodni sudovi