Međunarodna znanstvena i stručna konferencija „Elektronička komunikacija i moderne tehnologije u parničnom postupku: dos

Pravni fakultet u Zagrebu, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Pravosudnom akademijom, organizirao je u petak, 25. travnja 2014 godine međunarodnu konferenciju pod nazivom: Elektronička komunikacija i moderne tehnologije u parničnom postupku: dostava, dokazivanje, zapisivanje, koja se održala u prostorijama Ministarstva pravosuđa.


Tema konferenciji bila je implementacija elektroničkog poslovanja u sustav pravosuđa i široj upotrebi modernih tehnologija te uvođenje električnog poslovanja u sudove, javne registre i pravosuđe nakon donošenja propisa koji reguliraju temelje elektroničkog poslovanja.

Sudionicima konferencije obratila se zamjenica ministra pravosuđa, Sandra Artuković Kunšt koja je naglasila da su informacijska tehnologija i elektronička komunikacija u fokusu interesa i aktivnosti Ministarstva pravosuđa jer „su prepoznate kao alat za postizanje ciljeva koji se odnose na rješavanje sudskih predmeta u  razumnom roku te da informatizacija, uz transparentnost, pridonosi cilju ujednačavanja sudske prakse“ nadodavši kako se, sukladno propisima Europske unije te iskustvima drugih zemalja, hrvatsko pravosuđe nastoji prilagoditi tehničkim dostignućima čime će se njegova modernizacija podići na višu razinu.

Izlagači na međunarodnoj konferenciji bili su između ostalih: profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu Alan Uzelac, pomoćnica ministra pravosuđa Renata Duka, profesor Pravnog fakulteta iz Saarbbrücken Helmut Rüssman te sudac Vrhovnog suda Republike Slovenije Rado Brezovar.

 Pisane vijesti | Konferencije i okrugli stolovi