Naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

Stranke kojima je rješenjem suda određena naknada zbog povrede prava  na suđenje u razumnom roku trebaju Ministarstvu pravosuđa podnijeti zahtjev za isplatu u kojem je potrebno navesti:
  • ime, prezime i OIB podnositelja,
  • adresu i kontakt broj telefona ili e-mail adresu,
  • IBAN računa na koji je potrebno izvršiti isplatu.
Zahtjevu je potrebno priložiti rješenje suda kojim je naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku određena s iskazanom klauzulom pravomoćnosti te punomoć, ukoliko će se naknada isplatiti na račun punomoćnika.

Više informacija o načinu isplate naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku