Objava roka za ispravak u zemljišnim knjigama

Općinski sud u Opatiji, Posl. br. 1 RZ-28/14-7 od 2. srpnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-32/14-8 od 1. srpnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-108/13-14 od 1. srpnja 2014. godine

Općinski sud u Gospiću, Posl.  br. 14 Z-2067/11 od 7. srpnja 2014. godine

Općinski sud u Gospiću, Posl. br. 14Z-300/2011 od 7. srpnja 2014. godine

Općinski sud u Gospiću, Posl. br. 14 Z-2301/12 od 7. srpnja 2014. godine

Općinski sud u Gospiću, Poslovni broj: 7 Z-1244/2012 od 3. srpnja 2014. godine

Općinski sud u Gospiću, Poslovni broj: 7 Z-1245/2012 od 3. srpnja 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Posl.broj: 10.Z-2970/13, 10.Z-3065/13, 10.Z-4433/13, 10.Z-4691/13 od 1. srpnja  2014. godine

Općinski sud u Požegi, Z-4799/12 od 30. lipnja 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Z-4907/13 od 30. lipnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-9024/14 od 30. lipnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-9089/14 od 30. lipnja 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Z-1941/2014 od 11. lipnja  2014. godine

Općinski sud u Požegi, Z-2250/2014 od 11. lipnja  2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-6024/14

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-34265/13

Općinski građanski sud u Zagrebu, Poslovni broj: Z-45671/11

Općinski sud u Požegi, Z-240/13 od 30. lipnja 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Z-746/13 od 30. lipnja 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Z-888/13 od 30. lipnja 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Z-1990/2014 od 30. lipnja  2014. godine

Općinski sud u Vukovaru, Z-1346/12 od 7. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-8912/14 od 26. lipnja 2014. godine

Općinski sud u Osijeku, Z-4446/14 od 26. lipnja 2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, RZ-20/14 od 27.ožujka 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-27/14-9 od 26. lipnja 2014. godine

Općinski sud u Gospiću, 13 Su-218/2014 od 4. lipnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-2690/13 od 11. lipnja 2014. godine

Općinski sud u Osijeku, Z-2731/14 od 12.lipnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3888/14 od 16. lipnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7759/14 od 30. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7811/14 od 30. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7818/14 od 30. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7827/14 od 30. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7834/14 od 30. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, RZ-111/13 od 3. travnja 2014.

Općinski sud u Karlovcu, RZ-54/2011-9 od 12. lipnja 2014. godine

Općinski sud u Krku, Broj:Z-1411/14 od 10. travnja 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Broj: Z-2248/14, 2475/14, 2556/14 od 11. lipnja 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Broj:Z-2285/14 od 11. lipnja 2014. godine

Općinski sud u Gospiću,  Broj: RZ-21/2014 od 13.lipnja 2014. godine

Općinski sud u Gospiću, Posl. br. RZ-18/2014 od 13.lipnja 2014. godine

Općinski sud u Osijeku, Z-3446/14 od 3. lipnja 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Broj: Z-4484/2013 od  29. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7657/14 od 29. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7685/14 od 29. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7710/14 od 30. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7755/14 od 30. svibnja 2014. godine 

Općinski sud u Gospiću, Posl.br. RZ: 20/2014 od 5. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Gospiću, Posl. br. RZ: 17/2014 od 5. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Gospiću, Posl. br. RZ: 20/2014 od 5. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Gospiću, Posl. br. RZ-15/2014 od 9. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Gospiću, Posl. br. RZ-13/2014 od 16.svibnja 2014. godine

Općinski sud u Gospiću, Posl. br. RZ-16/2014 od 29.svibnja 2014. godine

Općinski sud u Splitu, RZ.47/13 od 5. veljače 2014. godine

Općinski sud u Dubrovniku, Posl. br. 13 RZ. 78/07 od 30. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Dubrovniku, Posl. br. 13 RZ. 120/12 od 9. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Dubrovniku, Posl. br. 13 RZ. 146/13 od 30. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Dubrovniku, Posl. br. RZ-388/12 od 29. svibnja  2014. godine

Općinski sud u Trogiru, Z-1136/14 od 29. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Osijeku, Broj: Z-1879/2014 od 30. svibnja  2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7657/14 od 29. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Broj: Z-2007/2014 od 30. svibnja  2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7685/14 od 29. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7710/14 od 30. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7755/14 od 30. svibnja 2014. godine   

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7759/14 od 30. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7811/14 od 30. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7818/14 od 30. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7827/14 od 30. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7834/14 od 30. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Dubrovniku, Posl. broj: 13 RZ. 120/12 od 9. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Dubrovniku, Posl. broj: 13 RZ. 146/13 od 30. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Broj: Z-4484/2013 od 29. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Posl. broj: Z-26388/13

Općinski sud u Požegi, Broj: Z-1879/2014 od 30. svibnja  2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-7626/14 od 28. svibnja 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-24529/09

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-25976/13

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-27434/09

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-38364/12

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-55757/13

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z- 57299/12

Općinski sud u Požegi, 9-Z-1668/14-4 od 28. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-6649/14 od 28. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-7448/14 od 26. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7481/14 od 27. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7514/14 od 27. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7516/14 od 27. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7518/14 od 27. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7535/14 od 27. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7582/14 od 28. svibnja 2014. godine  

Općinski sud u Poreču - Parenzo, Posl.br. Z-4345/13 od 29. listopada 2013. godine

Općinski sud u Poreču - Parenzo, Posl.br. Z-4830/13 od 31. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Poreču - Parenzo, Posl.br. Z-4177/12 od 11. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-4409/14, RZ-231/14 od 24. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-4455/14, RZ-234/14 od 25. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-4555/14, RZ-169/14 od 26. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-5417/14, RZ-244/14 od 10. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-5607/14, RZ-257/14 od 15. travnja 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z- 25805/06

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-6936/14 od 19. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-6956/14 od 19. veljače 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7238/14 od 20. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-7272/14 od 21. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-5302/14, RZ-242/14 od 8. travnja 2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, ZR-42/14 od 1. travnja 2014. godine

Općinski sud u Vukovaru, Broj: 13-SU-125-12 od 20. svibnja 2014.godine

Općinski sud u Karlovcu, ZR-41/14 od 7. travnja 2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, ZR-313/12 od 13. ožujka 2013. godine

Općinski sud u Splitu, 13 Su-673/2014 za k.o. Kaštel Štafilić od 3. travnja 2014.

Općinski sud u Splitu, 13 Su-673/2014 za k.o. Donju Podstranu od 3. travnja 2014.

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-6784/14 od 12. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-6804/14 od 12. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Trogiru, Posl. broj: RZ – 423/2012 od 28. travnja 2014. godine

Općinski sud u Trogiru, Posl. broj: RZ – 426/2012 od 12. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Benkovcu, Posl. br. Z-87/14 od 18. travnja 2014. godine

Općinski sud u Benkovcu, Posl. br. Z-363/14 od 07. travnja 2014. godine

Općinski sud u Benkovcu, Posl. br. Z-421/14 od 17. travnja 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. broj: Z-61841/09

Općinski sud u Karlovcu, ZR-345/13 od 28. ožujka 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-1022/14

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-6655/14 od 08. svibnja 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-49814/11

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-6752/14 od 9. svibnja 2014. godine       

Općinski sud u Gospiću, Broj: 13 Su-218/2014 od 8. svibnja 2014.godine

Općinski sud u Gospiću, Broj: 13 Su-218/2014-odluka o dopuni zk- od 8. svibnja 2014.godine

Općinski sud u Karlovcu, RZ-33/13 od 9. listopada 2013. godine

Općinski sud u Karlovcu, RZ-43/13 od 7. studenoga 2013. godine

Općinski sud u Karlovcu, RZ-16/13 od 14. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Krapini, Broj:13-Su- 29 /11 od 5.svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-6458/14 od 5. svibnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-6493/14 od 6. svibnja 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-53208/12

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-53527/10

Općinski sud u Karlovcu, RZ-22/13 od 27. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-1067/14 od  24. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-1105/14 od 24. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-1221/14 od 28. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3548/13 od 17. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-6294/14 od 29. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-10963/13 od 20. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-10964/13 od 20. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-14032/13 od 17. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-16399/13 od 3. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-17211/13 od 12. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-17335/13 od 16. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-17337/13 od 16. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-19/14 od 3. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-35/14 od 3. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-58/14 od 3. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-105/14 od 9. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-131/14 od 9. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-240/14 od 9. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-310/14 od 15. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-485/14 od 15. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-687/14 od 22. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-715/14 od 22. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-848/14 od 23. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-861/14 od 22. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-929/14 od 22. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-960/14 od 23. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-987/14 od 28. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-1052/14 od 24. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-17340/13 od 16. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-17362/13 od 16. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-17463/13 od 18. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-17466/13 od 18. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-17503/13 od 18. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-17633/13 od 27. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-17694/13 od 27. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-17873/13 od 27. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-17968/13 od 30. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-347213 od 13. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5880/14 od 24. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5918/14 od 25. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5920/14 od 24. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5922/14 od 25. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-6018/14 od 24. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-6066/14 od 25. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-6092/14 od 25. travnja 2014. godine

Općinski sud u Benkovcu, Posl.br. Z-221/14 od 6. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Benkovcu, Posl.br. Z-992/13 od 26. veljače 2014. godine

Općinski sud u Požegi, 9-Z-1473/14 od 22. travnja  2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5792/14 od 22. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5853/14 od 22. travnja 2014. godine

Općinski sud u Kutini, Posl. broj: Z – 19/12 od 24. travnja 2014. godine

Općinski sud u Čakovcu od 23. travnja 2014. godine

Općinski sud u Čakovcu, Broj: 13-Su-632/10 od 23. travnja 2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, RZ-82/13 od 27. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, RZ-170/11 od 17.veljače 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5676/14 od 17. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5687/14 od 17. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5709/14 od 17. travnja 2014. godine 

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5712/14 od 17. travnja 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Poslbr. Z-7388/12

Općinski sud u Požegi, Broj: Z-1448/2014 od 14. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5373/14 od 10. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5421/14 od 10. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5436/14 od 14. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5444/14 od 14. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5471/14 od 14. travnja 2014. godine

Općinski sud u Požegi, 9-Z-1474/14-4 od 15. travnja  2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, ZR-326/13 od 3. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Karlovcu, ZR-15/14 od 4. veljače 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5337/14 od 10. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5345/14 od 10. travnja 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Broj: Z-1411/14 od 10. travnja 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Broj: Z-1988/2012 od 9. travnja 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Broj: Z-2426/2012 od 9. travnja 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Broj:  Z-2585/2013 od 9. travnja 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Posl.broj: 10-P-457/13-4 od 7. travnja  2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5100/14 od 7. travnja 2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, ZR-288/13 od 12. studenoga 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5167/14 od 8. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5208/14 od 8. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5263/14 od 9. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5316/14 od 10. travnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5333/14 od 10. travnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-17/13-11 od  9. travnja 2014. godine

Općinski sud u Vukovaru, Broj: Z-3123/10 od 4. travnja 2014. godine

Općinski sud u Vukovaru, Broj: 13-Su-227/09 od 4. travnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-50/13-12 od 8. travnja 2014. godine 

Općinski sud u Karlovcu, ZR-332/13 od 2. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-5025/14 od 4. travnja 2014. godine

Općinski sud u Krku, Posl. broj: RZ-4/2012-7 od 21. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Benkovcu, Posl. br. Z-118/14 od 21. veljače 2014. godine

Općinski sud u Benkovcu, Posl. br. Z-158/14 od 24. veljače 2014. godine

Općinski sud u Benkovcu, Posl. br. Z-168/14 od 28. veljače 2014. godine

Općinski sud u Benkovcu, Posl.br. Z-239/14 od 7. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Benkovcu, Posl.br. Z-249/14 od 13. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-4965/14 od 3. travnja 2014. godine 

Općinski sud u Dubrovniku, broj: 14 Su -1327/09 od 1. travnja  2014. godine

Općinski sud u Požegi, broj: 9-Z-1339/14-4 od 2. travnja  2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, ZR-320/13 od 24. veljače 2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, RZ-42/13 od 12.studenog 2013. godine

Opcinski sud u Požegi, Broj:Z-2865/2013 od 2.travnja 2014. godine

Opcinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3242/14 od 28. ožujka 2014. godine

Opcinski sud u Požegi, Broj:Z-3752/2012 od 2.travnja 2014. godine

Opcinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-4827/14 od 31. ožujka 2014. godine

Opcinski gradanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-8471/10

Opcinski gradanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-52264/13

Općinski sud u Osijeku, Z-828/14 od 17. veljače 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Broj:Z-601/2014 od 2.travnja 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. broj: Z-1011/13

Općinski sud u Požegi, Broj:Z-2076/2011 od 2.travnja 2014. godine

Općinski sud u Dubrovniku, Broj: 14 Su -1327/09 od 1. travnja 2014. 

Općinski sud u Karlovcu, RZ-70/13 od 5.prosinca 2013. godine

Općinski sud u Karlovcu, RZ-73/13 od 10.prosinca 2013. godine

Općinski sud u Dubrovniku, 14 Su-1327/09 od 1. travnja 2014.

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-12/11-19 od 31. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-17/11-21 od 31. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-31/13-11 od 31. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-12/14-8 od 27. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-16/14-7 od 27. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-17/14-7 od 27. ožujka 2014. godine 

Općinski sud u Požegi, Posl.broj. 10.Z-835/14 od 25. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-4509/14 od 27. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Trogiru, Posl. broj: RZ-20/12, RZ-470/12 od 26. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Krku, Posl. broj: RZ-51/2012-19 od 24. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Krku, Posl. broj: RZ-52/2012-16 od 24. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Broj: Z-154/2012 od 24. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Broj: Z-4337/2012 od 24. ožujka 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. broj. Z-19865/13

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. broj. Z-29277/10

Općinski sud u Dubrovniku, Posl. broj 8 RZ. 82/12 od 21. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Dubrovniku, Posl. broj 8 RZ. 121/12 od 24. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Dubrovniku, Posl. broj 8 RZ. 132/12 od 24. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Dubrovniku, Posl. broj 8 RZ. 193/12 od 28. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Posl.br. 10-Z-658/14 od 25. ožujka 2014. godine 

Općinski sud u Gospiću, Posl. broj: RZ: 12/2014 od 28. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Gospiću, Posl. broj: RZ-11/2014 od 28. ožujka  2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, ZR-369/13 od 13. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, ZR-353/13 od 14. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, ZR-287/13 od 20. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-11419/13 od 25.  ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-2790/14 od 21. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3964/14 od 21. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-4155/14 od 24. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-4166/14 od 24. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-4167/14 od 24. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-4236/14 od 24. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-4311/14 od 24. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3377/14 od 24. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-4406/14 od 25. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3970/14 od 25. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Sesvetama, Broj: 13-Su-489/2011 od 21. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Sesvetama, Broj: 13-Su-489/2011, Odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za k.o. Sesvete, za zonu VIII od 21. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Trogiru, Posl. broj: RZ-20/12 od 1. ožujka 2013. godine

Općinski sud u Trogiru, Posl. broj: RZ-185/2013 od 14.ožujka 2014. godine

Općinski sud u Trogiru, Posl. broj: RZ-395/2012 od 6. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Trogiru, Posl. broj: RZ-447/2012 od 12. ožujka  2014. godine

Općinski sud u Trogiru, Posl. broj: RZ-347/12 od 5. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Z-2626/13 od 10. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Z-3249/13 od 10. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Požegi, 9-Z-688/14-4 od 18. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Požegi, 9-Z-4960/13-4 od 18. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Broj: Z-2307/2013 od 18.ožujka 2014. godine

Općinski sud u Osijeku, Z-795/14 od 17. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Osijeku, Z-372/14 od 21. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Trogiru, Posl. broj: RZ-327/12 od 5. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Trogiru, Posl. broj: RZ-16/2012 od 6. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3742/14 od 18. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3809/14 od 18. ožujka 2014. godine 

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3849/14 od 19. ožujka 2014. godine 

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3906/14 od 20. ožujka 2014. godine 

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3971/14 od 20. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-4019/14 od 19. ožujka 2014. godine 

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-4077/14 od 20. ožujka 2014. godine 

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3616/14 od 18. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3705/14 od 17. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3710/14 od 17. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3740/14 od 17. ožujka 2014. godine 

Općinski sud u Karlovcu, RZ-45/13 od 12. srpnja 2013. godine

Općinski sud u Karlovcu, RZ-85/13 od 7.ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3480/14 od 13. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3532/14 od 13. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3555/14 od 14. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3379/14 od 13. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3431/14 od 13. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3432/14 od 13. ožujka 2014. godine 

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3140/14 od 12. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3151/14 od 12. ožujka 2014. godine 

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3155/14 od 12. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-3210/14 od 12. ožujka 2014. godine 

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-2696/14 od 11. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-2987/14 od 11. ožujka 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-16855/13 od 7. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-2795/14 od 11. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-2817/14 od 10. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-2703/14 od 11. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-2702/14 od 11. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-2886/14 od 11. ožujka 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-76806/07 od 7. ožujka 2014. godine      

Općinski sud u Karlovcu, RZ-34/13 od 28. listopada 2013. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-62/13-10 od 11. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Gospiću, Broj: 13 Su-99/2014

Općinski sud u Čakovcu od 6. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Čakovcu, Broj: 13-Su-792/11 od 5.ožujka 2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, Z-144/14 od 27. veljače 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Posl.br. 10-Z-4079/13 od 4. ožujka 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-59565/12

Općinski sud u Požegi, Broj: Z-690/14 od 17. veljače  2014. godine

Općinski sud u Krku, Posl. br. RZ-24/2012-17 od 26. veljače 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Posl. br. 10. Z-4951/13 od 3. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Županji, Posl. br. Z 3531/13 od 18. veljače 2014. godine

Općinski sud u Požegi, Posl. br. 9-Z-943/14-4 od 5. ožujka 2014.  godine

Općinski sud u Krku, Posl. br. RZ-83/2011-15 od 26. veljače 2014. godine

Općinski sud u Trogiru, Posl. broj: RZ-153/11 od 3. ožujka 2014. godine

Općinski sud u Trogiru, Posl. broj: RZ-103/13 od 12. veljače 2014. godine

Općinski sud u Trogiru, Posl. broj: RZ-361/13 od 28. veljače 2014. godine

Općinski sud u Trogiru, Posl. broj: RZ-67/13 od 25. veljače 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-56587/10

Općinski sud u Trogiru, Posl. broj: RZ-250/12 od 12. veljače 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. broj: Z-2660/14 od 21. veljače 2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, Posl. br. ZR-831/09 od 15. veljače 2013. godine

Općinski sud u Karlovcu, Posl. br. ZR-350/13 od 14. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, Posl. br. ZR-364/13 od 20. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, Posl. br. RZ-25/13 od 14.listopada 2013. godine

Općinski sud u Karlovcu, Posl. br. RZ-28/13 od 16.listopada 2013. godine

Općinski sud u Gospiću, Posl. br. 7/2014 od 25. veljače 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-17026/13 od 10. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-17289/13 od 16. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-17340/13 od 16. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-17428/13 od 17. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-17515/13 od 18. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-17578/13 od 19. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-17642/13 od 23. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-17939/13 od 30. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-2635/14 od 21. veljače 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-2660/14 od 21. veljače 2014. godine  

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-2705/14 od 21. veljače 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-17744/13 od 23. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-55/14 od 3. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-184/14 od 9. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-221/14 od 9. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-639/14 od 21. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-916/14 od 22. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-2705/14 od 21. veljače 2014. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-14581/13 od 4. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-16469/13 od 3. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-16637/13 od 4. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Zadru, Posl. br. Z-16932/13 od 10. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Gospiću, Posl. br. RZ: 6/2014 od 18. veljače 2014. godine

Općinski sud u Krapini, Posl. br. (P) RZ-1/14-3 od 11. veljače 2014. godine

Općinski sud u Krapini, Posl. br. (P) RZ-2/14-4 od 11. veljače 2014. godine

Općinski sud u Vinkovcima, 13-SU-376/13. od 11. veljače 2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, Posl. br. ZR-303/13 od 29. studenoga 2013. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-103/13-6 od 14. veljače 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-105/13-7 od 14. veljače 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-106/13-26 od 14. veljače 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-109/13-8 od 14. veljače 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-112/13-6 od 14. veljače 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-113/13-6 od 14. veljače 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-6/14-8 od 14. veljače 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-114/13-6 od 14. veljače 2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, Posl.  br. ZR-1/14 od 12. veljače 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z- 51570/09 od 13. veljače 2014. godine

Općinski sud u Krku, Posl. br. RZ-9/2013-5 od 13. veljače 2014. godine  

Općinski sud u Krku, Posl. br. RZ-8/2013-5 od 13. veljače 2014. godine 

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-30273/09 od 7. veljače 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl.br. Z-52339/13 od 31. siječnja 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-7632/12 od 7. veljače 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-62130/11 od 7. veljače 2014. godine

Općinski sud u Osijeku, Posl. br. Z-101/14 od 7. veljače 2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, Posl. br. RZ-89/13 od 19.studenoga 2013. godine

Općinski sud u Karlovcu, Posl. br. ZR-324/13 od 7. veljače 2014. godine

Općinski sud u Karlovcu, Posl. br. ZR-347/13 od 14. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-102/13-7 od 7. veljače 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-52339/13 od 31. siječnja 2014.

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-99/13-9 od 7. veljače 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-101/13-7 od 7. veljače 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-18/13-8 od 6. veljače 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-42223/11 od 31. siječnja 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-46755/12 od 29. siječnja 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. br. Z-61801/12 od 29. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Osijeku, Posl. br. Z-6786/12. od 28. siječnja 2014. godine 

Općinski sud u Krapini, Posl. br. P-Rz-9/12-3 od 30. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-79/13-9 od 28. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-84/13-7 od 28. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-95/13-7 od 28. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-97/13-7 od 28. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-111/13-6 od 28. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-115/13-6 od 28. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl.  br. 1 RZ-85/13-8 od 28. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Krku,  Posl. broj: RZ-9/2012-5 od 20. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Osijeku, Posl. broj: RZ-44/13 od 10. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Krku,  Posl. broj: RZ-8/2012-6 od 22. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Osijeku, Posl. broj: Z-2609/13 od 16. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Trogiru, Posl. broj: RZ-346/13 od 20. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Gospiću, Posl. broj: RZ-2/2014 od 20. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl. br. 1 RZ-89/13-10 od 23. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl. br. 1 RZ-88/13-9 od 23. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl. br. 1 RZ-61/13-10 od 23. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl. br. 1 RZ-19/13-9 od 23. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Krapini, Posl. broj: (K) RZ-1/13-3 od 22. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Krapini, Posl. broj: (K) RZ-2/13-3 od 20. siječnja 2014. godine 

Općinski sud u Gospiću, Posl. broj: RZ-4/14 od 16. siječnja 2014. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu, Posl. broj: Z-25721/11 od 16. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Trogiru, Posl. broj: RZ-415/13 od 10. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Trogiru, Posl. broj: RZ-368/13 od 10. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl. broj: 1 RZ-54/13 od 17. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl. broj: 1 RZ-87/13 od 15. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl. broj: 1 RZ-59/13 od 15. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl. broj: 1 RZ-58/13 od 15. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl. broj: 1 RZ-55/13 od 15. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl. broj: 1 RZ-51/13 od 15. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji, Posl. broj: 1 RZ-10/13 od 15. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Osijeku Posl. broj: Z-10693/13 od 9. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji Posl. broj: 1 RZ-56/13-7 od 22. studenog 2013. godine

Općinski sud u Opatiji Posl. broj: 1 RZ-52/13-7 od 22. studenog 2013. godine

Općinski sud u Opatiji Posl. broj: 1 RZ-39/13-8 od 22. studenog 2013. godine

Općinski sud u Gospiću Posl. broj: RZ-1/2014 od 8. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Gospiću Posl. broj: 13 Su-416/2013 od 3. siječnja 2014. godine

Općinski sud u Opatiji Posl. broj: 13 Su-771/11-15 od 31. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Trogiru Posl. broj: Z-1921/10 od 24. prosinca 2013. godine

Općinski sud u Labinu Posl. broj: 13 Su-818/13 od 18. prosinca 2013. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu Posl. broj: Z-71725/09 od 19. prosinca 2013. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu Posl. broj: Z-38972/11 od 16. prosinca 2013. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu Posl. broj: Z-12110/10 od 16. prosinca 2013. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu Posl. broj: Z-27432/09 od 11. prosinca 2013. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu Posl. broj: Z-41161/12 od 19. studenog 2013. godine

Općinski građanski sud u Zagrebu Posl. broj: Z-51113/13  od 20. studenog 2013. godine

Općinski sud u Trogiru Posl. broj: RZ-10/09 od 25. studenog 2013. godine

Općinski sud u Vrbovcu Posl. broj: Su-229/13 od 28. studenog 2013. godine

Općinski sud u Osijeku Posl. broj: Z-9951/13 od 15. studenog 2013. godine

Općinski sud u Osijeku Posl. broj: Z-7733/13 od 6. studenog 2013. godine

Općinski sud u Krapini Posl. broj: RZ-7/13-3 od 20. studenog 2013. godine

Općinski sud u Daruvaru Posl. broj: 14-Su-154/07-54 od 11. IX. 2013. godine

Općinski sud u Trogiru Posl. broj: RZ: 349/12 od 19. veljače 2013. godine - II.

Općinski sud u Trogiru Posl. broj: RZ: 349/12 od 18. veljače 2013. godine - I.

Općinski sud u Zadru Posl. broj: Su:1887/07 i Su: 1092/07 od 2. srpnja 2013. godine - I.

Općinski sud u Zadru Posl. broj: Su: 1887/07 i Su: 1092/07 od 2. srpnja 2013. godine - II.

Općinski sud u Zadru Posl. broj: Su: 1887/07 i Su: 1092/07 od 2. srpnja 2013. godine - III.

Općinski sud u Zadru Posl. broj: Su: 1887/07 i 1092/07 od 2. srpnja 2013. godine - IV.Pisane vijesti